จังหวัดนนทบุรีมีความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกว่า700เตียงเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยและจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19

จังหวัดนนทบุรีมีความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกว่า700เตียงเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยและจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19


จากกระแสข่าวกล่าวว่าจังหวัดนนทบุรีมีเตียงรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อโควิด-19 ไม่เพียงพอนั้น ในการนี้ประชาสัมพันธ์ว่าจังหวัดนนทบุรีมีความพร้อมและจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกว่า700เตียงเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยและจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ซึ่งตอนนี้มีผู้ป่วยเข้ารักษาโควิด-19 จำนวน 120 ราย ยังเหลือรองรับผู้ป่ายที่จะเข้ารักษาได้อีก 580 ราย โดยดำเนินงานตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ที่เห็นชอบให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยใช้สถานที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 อาคารๆละ 350 เตียง รวม 700 เตียง พร้อมมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากเกร็ด เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พันเอกบำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่นำกำลังพล ขน เครื่องนอน หมอนมุ้ง ในการจัดการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ จำนวนกว่า 600 ชุด และเตียงนอนโครงเหล็กอีกกว่า 300 เตียงเข้าไปติดตั้งเพื่อรับผู้ป่วยที่จะเข้ารักษาโรคโควิด-19 ซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในโรงพยาบาลสนามได้การสนับสนุนจากจังหวัดนนนทบุรี กองทัพบก อบจ.นนทบุรี กรมพลาธิการทหารบก อบจ.นนทบุรี และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุบเฉินด้านความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย บริษัทSCG และบริษัทCP นอกจากนี้ได้มีการหารือเพื่อปรับแผนการควบคุมพื้นที่การจัดวางกำลัง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สำหรับเป็นที่พักรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเป็นการรองรับการแพร่ระบาดโควิด-19

Related posts