จังหวัดลำพูน จัดพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2564

จังหวัดลำพูน จัดพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2564


ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เชิญน้ำสรงพระราชทาน ซึ่งบรรจุในคนโฑทองคำ ขึ้นประดิษฐานบนบุษบก และอัญเชิญเครื่องราชสักการะพระราชทาน ประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ในประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2564 โดยมีนายชัชวาล ฉายะบุตร นายอนุพงษ์ วาวงษ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข้าราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมประกอบพิธี
สำหรับ การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2564 ทางวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ซึ่งเปิดให้ประชาชน เข้าสักการะองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด โดยในทุกวันจะมีพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภช น้ำสรงพระราชทาน พร้อมเครื่องราชสักการะทุกวัน จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2564
……………………..
นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ
22 เมษายน 2564

Related posts