บุคลากรทางการแพทย์ทยอยเข้าฉีดวัคซีนโควิด-19ล็อต 2

บุคลากรทางการแพทย์ทยอยเข้าฉีดวัคซีนโควิด-19ล็อต 2 ขณะที่ สสจ.ขอนแก่น ระบุวัคซีนล็อตบุคลากรทางการแพทย์ฉีดกว่าร้อยละ 80 และหลังติดตามอาการไม่พบอันตรายจากการฉีดมีเพียง 2 คนมีอาการข้างเคียง

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 เม.ย.2564 ที่บริเวณชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับบุคลาการทางการแพทย์ของจังหวัดหลังจากที่รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพิจารณาอนุมัติวัคซีนโควิด-19 ในรอบที่ 2 ตามกลุ่มจังหวัดฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งขอนแก่นได้รับวัคซีนรอบที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 19,840 โดส โดยวันนี้เป็นวันแรกที่กำหนดให้มีการฉีดวัคซีน

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การฉีดวัคซีนในรอบที่ 2 เน้นการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัด โดยพบว่าขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ยื่นความประสงค์ขอฉีดวัคซีนจำนวนกว่า 15,000 คน ในจำนวนนี้ ได้รับการฉีดวัคซีนในล๊อตแรกไปแล้วประมาณร้อยละ 59 ส่วนในล็อต 2 คาดว่าจะสามารถฉีดให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 80 – 90 ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 4 – 5 พ.ค.นี้ ขณะที่วัคซีนล็อต 2 จะฉีดให้แล้วเสร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้

ขณะที่ พญ.นาตยา มิลล์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตที่ 2 ได้เริ่มต้นฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อมากที่สุด และ จากการติดตามอาการบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนไปแล้วพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายเกิดขึ้น มีเพียง 2 คนที่มีอาการข้างเคียงเล็กน้อย ซึ่งถือว่าเป็นภาวะชั่วคราว จึงขอให้ผู้ที่กังวลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนมั่นใจได้ว่าไม่เกิดอันตราย ในส่วนมาตรการป้องกันแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่เสี่ยงได้พยายามออกหนังสือเน้นย้ำให้เข้มงวดในการป้องกันตนเองทั้งขณะปฏิบัติหน้าที่และออกไปสู่สังคม

Related posts