ทหารช่างลงพื้นที่ช่วยประชาชนซ่อมแซมบ้านจากพายุฤดูร้อน

จังหวัดลพบุรี 220464 ทหารช่างลงพื้นที่ช่วยประชาชนซ่อมแซมบ้านจากพายุฤดูร้อน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ยังคงจัดกำลังพลชุดช่าง ลงพื้นช่วยเหลือซ่อมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เพิ่มเติมอีกจำนวน 3 หลัง รวมตลอดสัปดาห์ดำเนินการไปแล้ว 15 หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก

 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังพลชุดช่าง จาก กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี จำนวน 8 นาย พร้อมอุปกรณ์เครื่องเมือช่าง เดินทางลงพื้นที่ ให้การช่วยเหลือซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคากระเบื้องใหม่ ให้กับบ้านเรือนประชาชน ที่ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพิ่มเติมอีกจำนวน 3 หลังคาเรือน

โดยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา กำลังพลชุดช่างของหน่วย สามารถให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยในพื้นดังกล่าวไปแล้ว รวม 15 หลังคาเรือน โดยการช่วยเหลือได้พิจารณตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนก่อนหลัง จากบ้านที่ได้รับความเสียหายมาก และผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และแรงงานช่าง ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ซึ่งยังมีอีกหลายจำนวนหลายหลังคาเรือน ที่รอรับการช่วยเหลือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะทยอยให้การช่วยเหลือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามนโยบายของกองทัพบก และพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

 

 

Related posts