ทหารใช้เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ประชาชนตระหนักโควิดระลอก3

จังหวัดลพบุรี 220464 ทหารใช้เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ประชาชนตระหนักโควิดระลอก3

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด 19 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือน พร้อมรถยนต์ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ออกปฏิบัติงานสนับสนุนการทำงานให้กับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี สร้างการตระหนักรู้ โควิด 19 แก่ประชาชน

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด 19 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือน จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี พร้อมรถยนต์ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ออกปฏิบัติงานสนับสนุนการทำงานให้กับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ด้วยการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ไปตามเส้นทางต่างๆ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19 ระลอกที่ 3 ให้กับประชาชนทั่วไปได้ตระหนัก

ทั้งนี้ชุดปฎิบัติการได้ลงพื้นที่ไปตามพื้นที่ ชุมชน อบต.หินปัก อบต.บ้านทราย อบต.บ้านกล้วย และ ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อขอความร่วมมือประชาชน หลีกเลี่ยงหรืองดการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติ ตามมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน และหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวให้ปลอดภัยจากแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดลดลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วไว

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

 

Related posts