เชียงราย สมาคมท่องเที่ยวทั่วภาคเหนือ ค้านสรรหาปธ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ

เชียงราย สมาคมท่องเที่ยวทั่วภาคเหนือ ค้านสรรหาปธ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

 

 

จากกรณีที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรมท่องเที่ยวจังหวัดทั่วประเทศไทย และ ได้มีการแต่งตั้งผู้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาในส่วนของภาคเหนือเรียบร้อยแล้วนั้น ทางสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง ฯลฯ ต่างออกมาคัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและวิธีการสรรหาดังกล่าว โดยในส่วนของจังหวัดเชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ กรรมการ สทท.ภาคเหนือเขตพื้นที่ 1 และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย พร้อมด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหลายราย ได้ยื่นหนังสือคัดค้านถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สทท .ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

โดยนางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ กล่าวว่าตนในฐานะสมาชิกสามัญของ สทท.และสมาคมโรงแรม จ.เชียงราย สมาคมมัคคุเทศก์เชียงราย สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวเชียงราย และสมาคมคนยองจันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย รวมทั้งสมาคมด้านการท่องเที่ยวอีกหลายจังหวัดของภาคเหนือโดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ ที่มีสมาคมด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด ได้ยื่นหนังสือต่อผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ แล้ว เพื่อคัดค้านรูปแบบการสรรหาประธาน สทท.แต่ละจังหวัดในปีนี้ เนื่องจากมีการงดใช้ขัอบังคับบางจุดและยกเลิกธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยกระทำกันมานาน 10-20 ปี ด้วยการที่คณะกรรมการ สทท.แต่งตั้งคนนอกหรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ละภาคให้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด โดยมอบอำนาจให้ประธานแต่งตั้งกรรมการอีก 2 คน รวมประธานเป็น 3 คน ทำการคัดสรรแล้วเสนอชื่อให้ สทท.พิจารณา

ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตที่ให้กรรมการ สทท.ในเขตพื้นที่นั้นๆ เป็นผู้จัดหาประธานคณะกรรมการสรรหาในจังหวัดที่ตนเองรับผิดชอบ จากนั้นเปิดให้สมาคมด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัดเป็นกรรมการสรรรหา ซึ่งก็จะทำให้แต่ละจังหวัดได้ตัวแทนที่เป็นที่ยอมรับและเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจในจังหวัดอย่างแท้จริง แต่รูปแบบใหม่ที่ สทท.นำมาใช้ไม่เปิดโอกาสให้ทุกสมาคมได้มีโอกาสเลือกแต่กลับมอบอำนาจให้บุคคลแค่ 3 คน เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในภูมิภาคที่ต้องอาศัยคนที่สมาชิกคิดว่าดีที่สุดเข้าไปทำงาน โดยเฉพาะเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 เพราะมีตัวอย่างผ่านมา จ.เชียงราย ต้องประสบปัญหาอย่างหนักแต่ทางสมาคมต่างๆ ต้องต่อสู้ดิ้นรนแก้ปัญหาด้วยตัวเอง โดยที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่มีบทบาทเลย

 

“ปัจจุบันมีการแต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาไปยัง 30 จังหวัดทั่วประเทศแล้ว ทำให้หลายจังหวัดทำหนังสือคัดค้านเช่นกัน และหลายจังหวัดที่ประธานสภายังอยู่ในวาระ เช่น จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง ต่างทำหนังสือค้านด้วยโดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ มีการร่วมกันลงชื่อคัดค้านไม่น้อยกว่า 8 สมาคม เช่น สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงใหม่ สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ เพราะการสรรหาในอนาคตก็จะถูกกระทำเหมือนกัน” กรรมการ สทท.ภาคเหนือเขตพื้นที่ 1 และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย กล่าว

 

นายวิโรจน์ ชายา นายกสมาคมโรงแรม จ.เชียงราย กล่าวว่า สทท.มีข้อบังคับเรื่องการตั้งประธานกรรมการสรรหาผู้จะมาเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดว่าให้กรรมการเขตพื้นที่นั้นๆ หรือคณะกรรมการสภา สทท.แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาได้ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการแต่งตี่งกรรมการเขตพื้นที่เป็นหลักทำให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกส่วนใหญ่ แต่ปรากฎว่าครั้งนี้กลับให้อำนาจคณะกรรมการสภา สทท.ในการแต่งตั้งคนของตัวเองไปยังจังหวัดต่างๆ โดยตรง ทำให้สมาชิกสมาคมส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสคัดสรรซึ่งจะส่งผลกระทบแน่นอน ตนก็ยังสงสัยว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่เพราะตนเคยเป็นตัวแทนกรรมการเขาร่วมประชุมคณะกรรมการสภา สทท.ก็ไม่เคยได้รับแจ้งรายละเอียดในเรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการสรรหารูปแบบใหม่นี้มาก่อน

 

ด้านนายบุญเวชย์ ศรีพวงใจ ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าปัญหาคือสมาชิก สทท.ที่เป็นสมาคมมีอยู่จำนวนมาก ตัวอย่างที่ จ.เชียงราย มีถึง 7 สมาคม จ.เชียงใหม่ มีกว่า 12 สมาคม แต่ทางคณะกรรมการ สทท.กลับให้คนนอกเป็นประธานสรรรหาและตั้งกรรมการสรรรวมทั้งหมด 3 คนเหมือนกันทุกจังหวัด ทั้งๆ ที่แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน จึงกังวลว่าเมื่อพวกเขาสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมของจังหวัดได้แล้วจะเป็นทียอมรับของแต่ละจังหวัดหรือไม่โดยเฉพาะเชียงรายที่ไม่ได้มาจากฉันทามติของทั้ง 7 สมาคม จึงไม่รู้ว่าเหตุใด สทท.จึงทำเช่นนี้เพราะอาจทำให้การพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเกิดปัญหา เพราะประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดคนใหม่อาจไม่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกส่วนใหญ่

///////////////////////////

Related posts