ขยายพื้นที่จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 หลังเพิ่มขึ้นต่อ

ลพบุรี ขยายพื้นที่จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 หลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง……………………………………………………..ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการ ขยายจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด ของจังหวัดลพบุรี หลังมีผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อมให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์

 

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจพื้นที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ และโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนติดตามการบริหารจัดการเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย โควิด-19 ของจังหวัดลพบุรี หลังมีผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

        ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 3 ของจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสมแล้ว 77 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้เตียงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกโรงพยาบาลมีทั้งสิ้น 126 เตียง ทำให้จังหวัดลพบุรีต้องเร่งปรับแผน ในการบริหารจัดการเตียงให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น โดยแผนแรกของจังหวัดลพบุรี ได้มอบให้ทุกโรงพยาบาลบริหารจัดการเตียง โดยขยายเตียงเพิ่มจากอาคารเดิม สามารถขยายได้ 161 เตียง และใช้รองรับผู้ป่วยโควิด ไปแล้วจำนวน 84 เตียง ซึ่งการแพร่ระบาดโควิดทั่วทั้งประเทศ และจังหวัดลพบุรี ก็ยังมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีทั้งผู้ป่วยโควิด ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ดังนั้นจังหวัดลพบุรี จึงได้ระดมทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยกันพิจารณาทุกพื้นที่ทุกโรงพยาบาลว่า….มีตึกไหนที่จะสามารถปรับขยายจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นได้อีก ซึ่งจากการติดตามสามารถขยายเตียงเพิ่มได้ 3 แห่งคือ ที่กองพันเสนารักษ์ที่ 1 โรงพยาบาลอานันทมหิดลได้เพิ่ม 50 เตียง ที่โรงพยาบาลลำสนธิ อำเภอลำสนธิได้เพิ่ม 50 เตียง เป็นอาคารที่เป็นเอกเทศ และที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ได้เพิ่มอีก 46 เตียง ทำให้จังหวัดลพบุรี มีเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดระลอกเมษายน 2564 ทั้งสิ้น 307 เตียง ซึ่งคาดว่าเพียงพอกับผู้ป่วยอย่างแน่นนอน แต่จังหวัดก็ยังหาสถานที่เพิ่มเติมเป็น รพ.สนามไว้อีก 2 แห่ง แต่คงจะต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้ง ทั้งนี้ได้ให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัดลพบุรี เร่งปรับปรุงขยายเตียงเพิ่มที่ รพ.ลำสนธิ และรพ.บ้านหมี่ และ รพ.สนามที่กองพันเสนารักษ์ที่ 1ให้ทันกันการรองรับผู้ป่วย จึงอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี ว่า..ต้องให้ความร่วมมือกับทีมงานสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันตนเอง โดยเฉพาะการใส่แมส การเว้นระยะห่าง การไม่รวมกลุ่มกับคนจำนวนมาก และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดได้ออกประกาศหรือออกคำสั่ง รวมทั้งช่วยสอดส่องดูแลผู้ที่เข้ามาจากจังหวัดอื่น เพื่อจะได้นำบุคคลเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการ Quarantine ของจังหวัดต่อไป..

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

 

Related posts