เจ้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตรวจเข้มทุกตรางนิ้วผืนป่ามรดกโลก สบอ.1

เจ้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตรวจเข้มทุกตรางนิ้วผืนป่ามรดกโลก สบอ.1

(ปราจีนบุรี) วันพุธ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามประจำวันดังนี้

1) คณะพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเขตจัดการที่ 1 (ส่วนกลาง) ชุดปฏิบัติการที่ 3 (ขุนดง3) เป็นชุดเตรียมความพร้อม ได้ออกตรวจสอบแนวเขตบริเวณป่าคลองหินขาว สิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก พิกัดเริ่มต้นที่ UTM WGS84 ZONE 48P 0206488E,1544527N พิกัดสิ้นสุดที่ 0193135E,1545988N ผลการตรวจสอบแนวเขต ไม่พบร่องรอยการกระทำผิดแต่อย่างใด
2) คณะพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเขตจัดการที่ 1 (ส่วนกลาง) ชุดปฏิบัติการที่ 2 (ขุนดง2) ร่วมกับชุดปฏิบัติการที่ 11 (วังครก) ได้ออกลาดตระเวนและปราบปรามการกระทำผิด ระหว่างวันที่ 16 – 21 เมษายน พ.ศ. 2564 เริ่มต้นบริเวณป่าซับผักกูด,ซับหินตั้ง สิ้นสุดที่ป่าคลองบอน พิกัดเริ่มต้นที่ UTM WGS84 ZONE 48P 0230484E,1556864N พิกัดสิ้นสุดที่ 0203646E,1546931N ผลการลาดตระเวน พบกับดักสัตว์ จำนวน 50 เส้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บกู้และทำลายเรียบร้อย
3) คณะพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเขตจัดการที่ 2 (คลองหมากนัด) ชุดปฏิบัติการที่ 6 (โคกสัมพันธ์) เป็นชุดเตรียมความพร้อม ได้ออกตรวจสอบแนวเขตบริเวณป่าเขาเทียน สิ้นสุดที่ป่าทรัพย์ใหญ่ พิกัดเริ่มต้นที่ UTM WGS84 ZONE 48P 0189176E,1548385N พิกัดสิ้นสุดที่ 0186474E,1552004N ผลการตรวจสอบแนวเขต ไม่พบร่องรอยการกระทำผิดแต่อย่างใด
4) คณะพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเขตจัดการที่ 2 (คลองหมากนัด) ชุดปฏิบัติการที่ 5 (คลองหมากนัด) ได้ออกลาดตระเวนและปราบปรามการกระทำผิด ระหว่างวันที่ 16 – 21 เมษายน พ.ศ. 2564 เริ่มต้นบริเวณป่าเขาสูง,เขาต่ำ สิ้นสุดที่ป่าหนองช้างตาย พิกัดเริ่มต้นที่ UTM WGS84 ZONE 48P 0189271E,1548395N พิกัดสิ้นสุดที่ 0181125E,1553964N ผลการลาดตระเวน ไม่พบร่องรอยการกระทำผิดแต่อย่างใด
5) คณะพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเขตจัดการที่ 3 (คลองเกลือ) ร่วมกับฐานปฎิบัติการป้องกันรักษาป่าเขาหัวกันตรอง ได้ออกลาดตระเวนและปราบปรามการกระทำผิด ระหว่างวันที่ 16 – 21 เมษายน พ.ศ. 2564 เริ่มต้นบริเวณป่าระเบาะ,เป้าปืนตะวันออก,คลองตาฉาย สิ้นสุดที่ป่าคอกควายตาริน พิกัดเริ่มต้นที่ UTM WGS84 ZONE 48P 0204806E,1560858N พิกัดสิ้นสุดที่ 0220597E,1547506N ผลการลาดตระเวน ไม่พบร่องรอยการกระทำผิดแต่อย่างใด
6) คณะพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเขตจัดการที่ 3 (คลองเกลือ) ชุดปฏิบัติการที่ 9 (พระปรง) เป็นชุดเตรียมความพร้อม ได้ออกตรวจสอบแนวเขตบริเวณป่าพะยูง พิกัดเริ่มต้นที่ UTM WGS84 ZONE 48P 0221183E,1550224N ผลการตรวจสอบแนวเขต ไม่พบร่องรอยการกระทำผิดแต่อย่างใด
7) คณะพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเขตจัดการที่ 4 (เขาทะลาย) ชุดปฏิบัติการที่ 12 (เขาทะลาย) เป็นชุดเตรียมความพร้อม ได้ออกตรวจสอบแนวเขตบริเวณป่าเขาน้อย พิกัดเริ่มต้นที่ UTM WGS84 ZONE 48P 0237921E,1547901N พิกัดสิ้นสุดที่ 0234647E,1546047N ผลการตรวจสอบแนวเขต ไม่พบร่องรอยการกระทำผิดแต่อย่างใด

ภาพ ข่าว.นายบุญเชิด เจริญสุข
หน.อช.ปางสีดา นายจัด กุ่มประสิทธิ์ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้วรายงาน

Related posts