นายก อบจ.สิงห์บุรี สั่งฉีดน้ำย่าฆ่าเชื้อโควิด-19 รอบเมืองสิงห์บุรี

นายก อบจ.สิงห์บุรี สั่งฉีดน้ำย่าฆ่าเชื้อโควิด-19 รอบเมืองสิงห์บุรี


นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ส่งชุดปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเฝ้าระวังในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือ COVID-19 ระลอกใหม่ ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเดิม และหอประชุม อบจ.สิงห์บุรี โดย ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจังหวัดสิงห์บุรี ตามหน่วยงานราชการ ห้าง ร้าน โรงเรียน วัด และชุมชนที่มีคนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมามีการเดินทางไปมาของบุคคลในและนอกพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดสิงห์บุรีจึงขอให้ อบจ.สิงห์บุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ออกมาใช้ชีวิตกันได้ตามปรกติ
หากท่านใดสนใจฉีดยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อสอบถามโทร.036-699-388 ฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อบจ.สิงห์บุรี

ขอขอบคุณ​ภาพ/ข่าว
คุณ​สมควร​ ชัย​บุรินทร์
นายก​สมาคม​สื่อมวลชน​จังหวัด​สิงห์บุรี

กรรณิการ์​ บุญ​หลง   รายงาน

 

Related posts