แม่ฮ่องสอนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกสองยอดทะลุ 30

แม่ฮ่องสอนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกสองยอดทะลุ 30


จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่จังหวัดได้พบผู้ติดเชื้อในการระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 9 – 10 เมษายน 2564 จำนวน 28 รายกระจายไปในพื้นที่ 6 อำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่ลาน้อย ยังไมมีผู้ติดเชื้อ โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดไม่ถึงขั้นรุนแรง และผู้ติดเชื้อทั้งหมดจำนวน 24 รายพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และรักษาในสถานที่ดำเนินการวิธีป้องกันควบคุมโรค และเพื่อรองรับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 หรือโรงพยาบาลสนามจำนวน 4 ราย
สำหรับในวันที่ 20 เมษายน 2564 มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019 )เพิ่มอีก 2 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ในอำเภอปาย 1 ราย และอำเภอขุนยวม 1 ราย ทำให้ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อในการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 30 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งสองรายนี้มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้
รายที่ 29 ผู้ป่วยอายุ 19 ปี มีประวัติเที่ยวสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอปาย ได้รับแจ้งจากเพื่อน ถึงเรื่อง Timeline ความเสี่ยงของสถานที่ไปเที่ยวว่ามีผู้ติดเชื้อ COVID – 2019 จึงประสานงานขอความเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปาย
รายที่ 30 ผู้ป่วยอายุ 28 ปี มีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยงสูง และเที่ยวสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากเพื่อนว่าพบผู้ป่วยยืนยันที่ไปเที่ยวในร้านตามวันเวลาดังกล่าว จึงมาขอรับการตรวจ COVID – 19 จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุนยวม ผลการตรวจพบว่าติดเชื้อ จึงได้ประสานรับตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ด้านนายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินงานเพื่อควบคุมการระบาดของโรค ได้สอบสวนโรคพบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวนถึง 300 ราย จึงได้ติดตามเพื่อทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว 295 ราย (ตรวจพบเชื้อ 20 ราย รวมอยู่ในรอบสะสม 30 ราย ) โดยผู้ป่วย 12 ราย หรือ 40 % ไม่มีอาการ ส่วนที่เหลือมีอาการเพียงเล็กน้อย อาการคล้ายกับไข้หวัด เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยเหล่านี้สามาถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเปราะบาง เช่นผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวป่วยเรื้อรัง คนอ้วน เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรับผู้ป่วยไว้รักษาในสถานพยาบาลที่จัดเตรียมไว้จนครบ 14 วัน โดยผู้ป่วยที่รักษาผ่านไปแล้ว 7 วันแล้ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย จะถูกนำมารักษาในสถานที่ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและเพื่อรองรับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรงพยบาลสนาม เพื่อให้การบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยในจังหวัดสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากผลตรวจเป็นลบ ท่านก็ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวเองต่อให้ครบ 14 วันระหว่างการกักตัวเองต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยว่า มีไข้เจ็บคอ มีน้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น หรือไม่ หากมีอาการเข้าข่ายที่จะมีการติดเชื้อท่านต้องขอรับการตรวจซ้ำเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง
เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ /เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน Cr.ข้อมูลจากประชาสัมพันธ์จังหวัด

Related posts