สุโขทัย-โรงเรียนในเขตอ.สวรรคโลก งดใช้อาคารและสนามกีฬา ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19

สุโขทัย-โรงเรียนในเขตอ.สวรรคโลก งดใช้อาคารและสนามกีฬา ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19

เมื่อเวลา11.00น.วันที่20เม.ย. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยพบผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีผู้ป่วยพบเชื้อไวรัสโควิด19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั่งแต่วันที่1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา จนถึงวันที่20 เมษายน 2564 มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 22 ราย ซึ่งกำลังรักษาอยู่ทั้ง 22 ราย ทำให้ตามโรงเรียนต่างๆต้องประกาศ งดใช้อาคารและสนามกีฬา ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก เช่นโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก โรงเรียนสวรรคโลกประชาสรรค์ และโรงสวรรค์อนันต์วิทยา ต.ย่านยาว ซึ่งได้นำป้ายไวนิลขนาดใหญ่ มาติดที่บริเวณประตูด้านหน้างดใช้อาคารและสนามกีฬา ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Related posts