สุโขทัย-โควิดระบาดหนัก..จัดเรียบง่ายงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง

สุโขทัย-โควิดระบาดหนัก..จัดเรียบง่ายงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ได้จัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้งขึ้น โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวงสักการะเจ้าหมื่นด้ง การปักตุงตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในตำบลบ้านตึก เช่น ศาลหลักเมือง กู่พระครูคีรีบรรพต ศาลเจ้าเขามุ้ง ศาลเจ้าเมืองด้ง และอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง จัดพิธีทำขวัญช้างและอาหารช้าง จำนวน 5 เชือก แต่ปีนี้ไม่มีขบวนอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของดี จำนวน 14 หมู่บ้าน ไม่มีการแสดงแสง สี เสียง ยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหมื่นด้งนครเหมือนทุกปี มีเพียงขบวนช้างของผู้นำจำนวน 5 เชือก และขบวนแห่น้ำอบน้ำหอมที่จะนำไปถวายเจ้าหมื่นด้งของคณะเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาฯจำนวน 20 คนเท่านั้น เพนาะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำลังลุกลามอย่างหนักจึงไม่สามารถจัดให้ยิ่งใหญ่ให้เหมือนทุกปีได้
นายวินนท์ รุ่งโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึกเปิดเผยว่า การจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ได้จัดติดต่อกันมานานกว่า 547 ปีแล้ว เป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ความศรัทธาและแสดงความนับถือเจ้าหมื่นด้ง ผู้สร้างเมืองด้ง ซึงมีความเก่งกล้าทางด้านการสู้รบ เชี่ยวชาญในการใช้ช้างศึก การจัดงานในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะจัดได้ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีเพราะสถานการณ์โรคร้ายโควิด-19กลับมาระบาดหนักอีกระลอก แต่ก็ยังคงวัตถุประสงค์เดิมไว้คือการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้งให้คงอยู่สืบไป เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านตึก ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีฯและระดมทรัพยากรที่มีอยู่เกิดรายได้เป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งได้ต่อไป

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Related posts