ร้อยเอ็ด/… มูลนิธิเอส-ซี-จี-เร่งส่งมอบนวัตกรรมเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี (SCGP )ถึงร้อยเอ็ดแล้ว 128 เตียงเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ร้อยเอ็ด/…
มูลนิธิเอส-ซี-จี-เร่งส่งมอบนวัตกรรมเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี (SCGP )ถึงร้อยเอ็ดแล้ว 128 เตียงเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19


วันนี้ 20 เม.ย.2564 เอสซีจี เอสซีจีพี และมูลนิธิเอสซีจี ได้จัดส่งมอบเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี นวัตกรรมเพื่อสังคมจากกระดาษรีไซเคิล 100% ให้จังหวัดร้อยเอ็ด ตามที่เสนอไป 128 เตียง เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามออกแบบตามหลักการยศาสตร์ ประกอบง่ายใน 8 นาทีโดยไม่ต้องใช้กาว รับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม
นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวขอบคุณ เอสซีจี เอสซีจีพี และมูลนิธิเอสซีจี ที่ ได้จัดเตียงตามที่เสนอขอไป เพื่อมาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รองรับผู้ติดเชื้อโรควิด-19 ที่ไม่มีอาการ และแยกกักกันผู้ติดเชื้อ หรือมีเหตุอันสงสัยว่าติดเชื้อ โดยจะเปิดโรงพยาบาลสนาม ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564นี้.
สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว
นำ้หวาน โชติกา/ภาพ

Related posts