พิจิตรประกาศหาโรงแรมรีสอร์ทเป็นสถานที่กักกันเพิ่มเหตุพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 3 ราย กลุ่มเสี่ยงสูง LQ 132 ราย

พิจิตรประกาศหาโรงแรมรีสอร์ทเป็นสถานที่กักกันเพิ่มเหตุพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 3 ราย กลุ่มเสี่ยงสูง LQ 132 ราย

พิจิตรเป็นเมืองเล็ก ล่าสุดพบผู้ป่วยโควิด ระลอกเดือนเมษายน เพิ่ม 3 ราย ยอดสะสมรวม 10 ราย กลุ่มเสี่ยงสูงต้องส่งเข้าสถานที่กักกัน LQ จำนวน 132 ราย สาธารณสุขประกาศตามหาโรงแรม รีสอร์ท เข้าร่วมเป็นสถานที่กักกัน เน้นย้ำกระจายอยากได้ LQใน 12 อำเภอของพิจิตร

วันที่ 20 เม.ย. 64 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร , นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นผู้แถลงข่าวสถานการณ์พื้นที่ จ.พิจิตร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม จำนวน 3 ราย สะสม 10 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยสะสมรายที่ 8 เป็น เพศหญิง อายุ 59 ปี อาชีพ แม่บ้าน ภูมิลำเนาเป็นชาวอำเภอสามง่าม , ผู้ป่วยสะสมรายที่ 9 เพศหญิง อายุ 13 ปี อาชีพ นักเรียน ภูมิลำเนาเป็นชาวอำเภอสามง่าม ( เป็นหลานสาวของผู้ป่วยรายที่ 8 ) , ผู้ป่วยสะสมรายที่ 10 เพศชาย อายุ 38 ปี อาชีพขับรถบรรทุก เป็นชาวตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม

จากไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 8 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 64 เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี จำนวน 6 คน เพื่อมาร่วมจัดงานทำบุญบ้านเลี้ยงเพลพระ 9 รูป เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 64 ผู้มาร่วมงานทำบุญที่บ้านจำนวน 30 คน เลี้ยงพระแล้วเสร็จ เลี้ยงสังสรรค์กันในกลุ่มญาติ 6 คน วันที่ 14-15 เม.ย. 64 ออกนอกบ้านไปตลาดสดในตำบลสามง่าม ( สวมหน้ากากอนามัย ) ส่วนผู้ป่วยรายที่ 9 เป็นหลานสาวซึ่งมีไทม์ไลน์สอดคล้องกับรายที่ 8 ทั้งคู่รู้ผลติดเชื้อโควิดเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 64 ถูกนำตัวเข้ารับการรักษาที่ รพ.พิจิตร สำหรับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ( HR) กับผู้ป่วยรายที่ 8-9 นี้ รวมมี 14 คน
ส่วนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 10 เพศชาย อายุ 38 ปี อาชีพขับรถบรรทุก เป็นชาวตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม มีประวัติวันที่ 9 เม.ย. 64 เดินทางเข้ากรุงเทพ วันที่ 11 เม.ย. 64 ขับรถบรรทุกไปส่งของที่ อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์ วันที่ 12 เม.ย. 64 เริ่มมีไข้ทานอาหารไม่ค่อยได้ วันที่ 14 เม.ย. 64 เช้า-เที่ยว ฉลองวันสงกรานต์ดื่มสังสรรค์กับเพื่อนรวม 5 คน วันที่ 17 เม.ย. 64 เริ่มมีอาการเจ็บคอ วันที่ 18 เม.ย. 64 เวลา 18.00 น. ไปหาหมอที่คลินิคใน ต.หนองโสน (สวมหน้าหากอนามัยตลอดเวลา ) แต่อาการไม่ทุเลา เวลา 19.00 น. ไปหาหมอที่ รพ.พิษณุเวช-พิจิตร ตรวจหาเชื้อโควิด 19 วันที่ 19 เม.ย. 64 เวลา 17.00 น. รู้ผลว่าติดเชื้อโควิด 19 จากนั้นเวลา 20.00 น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.บางมูลนาก เคสนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ( HR) จำนวน 11 คน พาตัวไปกักกัน LQ ที่ มอนเทอเร่ย์ พาร์ค รีสอร์ท ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าสถานที่ LQ ของ จ.พิจิตร ซึ่งเป็นแห่งเดียวที่จัดเตรียมไว้คือที่ มอนเทอเร่ย์ พาร์ค รีสอร์ท อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร มีผู้เข้ากักกันโรค Local Quarantine จำนวน 132 ราย ซึ่งขณะนี้สถานที่ดังกล่าวทั้งห้องแอร์และห้องพัดลมมีผู้เข้า LQ อยู่จนเต็มหมดแล้ว

ซึ่งในการแถลงข่าว นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวว่าอยากเชิญชวนสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ในพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร หากมีความประสงค์จะให้เช่าเพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรค Local Quarantine สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเพื่อที่จะได้เช่าใช้เป็นสถานที่กักกันผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคโควิด 19 ซึ่งยืนยันว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงไม่ใช่ผู้ป่วย แต่สำหรับผู้ป่วยขณะนี้มีแค่ 10 ราย รพ. ต่างๆ ในพิจิตร ยังคงรับมือได้ แต่ก็ได้เตรียมสถานที่ ที่อุทยานบัว ในบึงสีไฟ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อบจ.พิจิตร รองรับผู้ป่วยได้ 40 ราย เอาไว้พร้อมแล้ว ด้วยเช่นกัน

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts