จังหวัดสิงห์บุรี เร่งกำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำช่วยเหลือเกษตรกรตำบลจักรสีห์

จังหวัดสิงห์บุรี เร่งกำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำช่วยเหลือเกษตรกรตำบลจักรสีห์


เนื่องจากมีเกษตรกรตำบลจักรสีห์ แจ้งว่ามีผักตบชวากีดขวางทางน้ำหน้าประตูระบายน้ำจักรสีห์ทำให้น้ำทำการเกษตรหลังประตูระบายน้ำมีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีจึงสั่งการให้นายอำเภอเมืองช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรจักรสีห์โดยเร่งด่วน
นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ร่วมกับโครงการบำรุงรักษาบรมธาตุ สำนักงานชลประทานที่ 12 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำบริเวณประตูน้ำตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีโดยการใช้เรือกำจัดวัชพืช จำนวน 2 ลำ จากโครงการบำรุงรักษาบรมธาตุ สำนักงานชลประทานที่ 12 เพื่อกำจัดผักตบชวา บริเวณประตูระบายน้ำตำบลจักรสีห์ ซึ่งกีดขวางการส่งน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชน ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากบริเวณคลองส่งน้ำตำบลจักรสีห์ เชื่อมต่อ ตำบลบางกระบือ โดยนำผักตบชวาขึ้นฝั่งแล้วนำไปกำจัดนอกพื้นที่ ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-20 เมษายน 2564
ซึ่งระยะต่อไปทาง อบต.จักรสีห์ จะดำเนินการดูแลรักษาคลองไม่ให้มีผักตบชวาและวัชพืชอีก แต่หากเกินกำลังให้ประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ชลประทานและอบจ.สิงห์บุรี นำเครื่องจักรเข้ามาบูรณาการในการกำจัดตบชวา บริเวณโดยรอบให้มีการปรับปรุงโดยการปลูกต้นไม้ เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ ถนนคันคลองชลประทานให้มีความสวยงาม สามารถพัฒนาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนในอนาคตได้

ขอขอบคุณ​ภาพ / ข่าว
คุณ​สมควร​ ชัย​บุรินทร์
นายก​สมาคม​สื่อมวลชน​จังหวัด​สิงห์บุรี

กรรณิการ์​ บุญ​หลง รายงาน

Related posts