ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจในโรงพยาบาลสนาม ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 จังหวัดสระแก้ว

*****ณ หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางวริษฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ มอบสิ่งของให้แก่อำเภอเมืองสระแก้ว มีหน้ากากผ้าอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น มีแอลกอฮอ 72% จำนวน 1 แกลลอน เจลแอลกอฮอ จำนวน 200 หลอด และมอบสิ่งของให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ วิตามินชี 2 ลัง แจลแอลกอฮอแบบหลอด ขนาด 60 ชีชี จำนวน 50 หลอด จากนั้นไป ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยมี นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานถึงการดำเนินงาน มอบยาวิตามินชี จำนวน 2 ลัง แจลแอลกอฮอแบบหลอด ขนาด 60 ชีชี จำนวน 50 หลอด

*****คณะผู้ว่ราชการจังหวัดสระแก้ว เดินทางไปต่อที่โรงพยาบาลสนาม อบจ.สระแก้วเบื้องต้นรองรับผู้ป่วยโควิด -19 มีระบบระบายอากาศ และฆ่าเชื้อที่ปลอดภัย ตามมาตรฐานของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสามารถขยายได้สูงสุดถึง 1,000 เตียง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และมีผลเอ็กซ์เรย์ปอดเป็นปกติ โดยได้มีการระดมทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลต่าง ๆ เข้ามาปฏิบัติภารกิจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย กำหนดการ ลงพื้นที่มอบของและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่มอบของและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ มอบอุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาลสนาม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบสิ่งของสำหรับโรงพยาบาลสนาม หน้ากากผ้า จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น ๒. แจลแอลกอฮอร์ขวดใหญ่ ขนาด ๔๕o ml จำนวน ๑๐ ขวด ๓. แจลแอลกอฮอร์แบบหลอด ขนาด ๖๐ ชีซี จำนวน ๒๐๐ หลอด แอลกอฮอร์ ๗๒% จำนวน ๒๐๐ ขวดผ้าห่ม จำนวน ๒๐๐ ผืน ๕. มุ้ง จำนวน ๒๐๐ ผืน มอบสิ่งของให้แก่ ๗ อำเภอ (อำเภอเขาฉกรรจ์ วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ ตาพระยา โคกสูง คลองหาด วัฒนานคร) ๑. หน้ากากผ้า จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ๒. แจลแอลกอฮอร์ขวดใหญ่ ขนาด ๔๕- ml จำนวน ๑๐ ขวด ๓. แจลแอลกอฮอร์แบบหลอด ขนาด ๖๐ ชีซี จำนวน ๒๐๐ หลอด ลงพื้นที่มอบของและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มอบสิ่งของให้แก่อำเภออรัญประเทศ หน้ากากผ้า จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ๒. แจลแอลกอฮอร์ขวดใหญ่ ขนาด ๔๕- ml จำนวน ๑๐ ขวด ๓. แจลแอลกอฮอร์แบบหลอด ขนาด ๖๐ ซีซี จำนวน ๒๐๐ หลอด มอบสิ่งของให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์

๑. วิตามินชี จำนวน ๒ ลัง ๒. แจลแอลกอฮอร์แบบหลอด ขนาด ๖0 ชีซี จำนวน ๕o หลอด

***ภาพ/สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts