สัตหีบ ปล่อยชุดบูรณาการลงพื้นที่เข้มงวด ป้องกันโควิด 19

สัตหีบ ปล่อยชุดบูรณาการลงพื้นที่เข้มงวด ป้องกันโควิด 19


สัตหีบ จัดชุดตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการเปิดให้บริการสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหารตามเวลาที่กำหนด ทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันนี้ 18 เม.ย.64 นาย​วัน​ชาติ​ วรรณ​พราหม​ ปลัด​อาวุโส​รัก​ษา​ราชการ​แทน​นาย​อ​ำ​เภอ​ จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมปล่อยแถวบูรณาการ​ร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง​ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตร​ทหารเรือ​
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.เทศกิจของเทศบาลและ อบต. ​โดย​มอบหมายภารกิจให้ปลัด​อ​ำ​เภอ​ ประ​จ​ำ​ตำบล​เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ นำกำลังออกตรวจ และให้คำแนะนำแก่ประชาชน ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 18/2564 ลว.16/เม.ย./64 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 18 เม.ย.64 เป็นต้นไป รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่​อ​ำ​เภอ​สัตหีบ​ อย่างเคร่งครัด
โดยได้เข้าตรวจสอบร้านอาหารและสถานประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ ขณะเดียวกันได้แนะนำมาตรการป้องกันโรคให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการถือปฏิบัติ เช่น การดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) ได้แก่ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Distancing) การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย (Mask wearing) จัดให้มีเจล หรือแอลกอฮอล์ล้างมือประจำร้าน (Hand washing) ตลอดจนเพิ่มรอบทำความสะอาดร้าน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงจัดให้มีเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าออก โดยจะบูรณาการตรวจสอบทุกวัน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

 

Related posts