ร้อยเอ็ด/… พ่อเมืองร้อยเอ็ดขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดจนกว่าจะมีคำสั่งหรือประกาศเปลี่ยนแปลง

ร้อยเอ็ด/…
พ่อเมืองร้อยเอ็ดขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดจนกว่าจะมีคำสั่งหรือประกาศเปลี่ยนแปลง
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 18 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด.
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดมีมติให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ผับ/บาร์/คาราโอเกะ ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค เป็นการชั่วคราวไม่น้อยกว่า 14 วัน นับแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า(ห้าสิบ) 50 คนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด
การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม การบริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
การจัดกิจกรรมทางสังคมให้ประชาชนงดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะ ที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ (เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งหรือประกาศเปลี่ยนแปลงซึ่งจะได้มีการประเมินเป็นระยะ
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

 

Related posts