กองทัพเรือ สั่งปิดหาดท่องเที่ยวงดกิจกรรมการรวมตัว ป้องกันโควิดระลอกใหม่

กองทัพเรือ สั่งปิดหาดท่องเที่ยวงดกิจกรรมการรวมตัว ป้องกันโควิดระลอกใหม่


จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น หาดท่องเที่ยวในความดูแลของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบทั้งหมด ได้ประกาศปิดหาดเป็นการชั่วคราว พร้อมแจ้งให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้รับทราบ
ตามที่ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ของกองทัพเรือ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี โดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่ออกคำสั่งให้พื้นที่บริเวณชายหาด ชายทะเล อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ห้ามจัดให้มีการมั่วสุม รวมกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค หรือเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย แก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงในทุกรูปแบบ เว้นแต่เป็นการออกกำลังกาย การเล่น หรือแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เห็นชอบนั้น
กองทัพเรือ จึงได้สั่งการให้ดำเนินการปิดหาดของกองทัพเรืองดให้บริการชั่วคราว ตามมาตรการรับมือการระบาด โควิด-19 รอบใหม่ ได้แก่ ชายหาดดงตาล หาดอ่าวเตยงาม หาดสอ หาดทรายแก้ว และชายหาดอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวมาและอยู่ในหน่วยทหารเรือพื้นที่อำเภอสัตหีบ ให้ปิดและงดให้บริการชั่วคราวด้วยเช่นเดียวกัน รวมไปถึงหาดนาจอมเทียน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
สำหรับชายหาดบางเสร่ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบางเสร่ ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการได้ตามปกติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตามแนวชายหาด ให้ยังสามารถหารายได้จากการท่องเที่ยวมาดูแลครอบครัวได้ในช่วงนี้ แต่ห้ามร้านค้าจำหน่ายสุรา และห้ามนักท่องเที่ยวนำสุรามานั่งดื่มเอง รวมไปถึงให้นั่งเว้นระยะห่าง หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ซึ่งหาดส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้พร้อมใจกันประกาศปิดบริการไปก่อน เพื่อเป็นการป้องกันการมารวมตัวของนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ สำหรับหาดที่ยังเปิดให้บริการอยู่ต้องปฎิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี อย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อแล้ว อาจมีความผิดตามพระราชกำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกด้วย
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts