ฉะเชิงเทรา -หยุดไม่อยู่ทะลุ 100 ผู้ติดเชื้อโควิค -19 ระลอง 3 จังหวัดเตรียมเปิดใช้ รพ.สนาม

ฉะเชิงเทรา -หยุดไม่อยู่ทะลุ 100 ผู้ติดเชื้อโควิค -19 ระลอง 3 จังหวัดเตรียมเปิดใช้ รพ.สนาม

 

วันนี้ 18 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานผู้ติดเชื้อไวรัสโควิค -19 ของจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดวันนี้ครบ 100 ราย พอดีขณะที่นายไมตรี ไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราขอให้พี่น้องประชาชน การ์ดอย่าตก เพิ่มความเข้มในการดูแลตัวเองให้มากขึ้น ใส่แมสตลอดเวลาที่ออกจากบ้านไปไหนมาไหนหมั่นล้างมือบ่อยๆ อย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วย ขณะนี้ จังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดโรงพยาบาลสนาม 90เตียงที่จะเปิดในวันที่19 เมษายนนี้เป็น ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์โดยรพ.พุทธโสธร ณ.ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชา การทหารพัฒนา อ.พนมสารคามซึ่งได้มีการซักซ้อมแผนขั้นตอนการปฏิบัติในการรับตัวผู้ป่วยโควิด -19 เข้ามาพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ถูกจัดเตรียมไว้โดยแยก เป็นชายหญิงอย่างชัด เจนซึ่งจะมีทีมแพทย์พยา บาลคอยเฝ้าดูอาการ ผ่านระบบ Intercom เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดในโรงพยา บาลหลัก เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น​อย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางจังหวัดจึงได้จัดเตรียมสถานที่และพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการเข้ารับการรักษาตัวของผู้ป่วยโควิด-19

และก่อนหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดยังใด้เซ็นต์คำสั่งงดกิจกรรมทุกชนิดให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เรื่องมาตรา การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานที่ทำงานและกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง

ให้หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารหน่วยงานมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (Work from Home) และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด โดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานพิจารณาจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ. สถานที่ทำงาน ในแต่ละวันทำการโดยให้คำ นึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำ หรับการให้บริการแก่ประชาชนเป็นสำคัญให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน งดกิจกรรมการจัดประชุม การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนาต่างๆ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมากเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ควรมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน และให้ควบ คุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด และควรจัดในสถานที่เปิดโล่งมีระบบระ บายอากาศถ่ายเทได้ดี พร้อมดำเนินการตามมาตรา การป้องกันโรคของกระ ทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าจากการตรวจเช็ตในแต่ละอำเภอที่เป็นเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรืออำเภอที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากสำหรับพนักงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนา(ต่างจังหวัด)หรือพนักงานที่ไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดในช่วงเทศการสงกานต์และเดินทางกลับมาพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามปรกติในวันจันทร์ที่19เมษายนนี้พบว่ายังไม่มีการกักตัวหรือราย งานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่ออำเภอ โดยเฉพาะที่บางปะกง ที่มีรอยต่อจ.ชลบุรี และสมุทรปราการเกรงว่าจะมีการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

… ผู้สื่อข่าวภูมิภาค

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts