ร้อยเอ็ด/… ผู้ว่าฯ เตรียมความพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อรองรับกรณีหากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.

ร้อยเอ็ด/…
ผู้ว่าฯ เตรียมความพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อรองรับกรณีหากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.
เมื่อเวลา 11.00น.วันนี้ที่ 17 เม.ย. 2564 ณ.จวนผู้ว่าราขการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ่เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมความพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับกรณีหากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ทั้งนี้ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเห็นชอบเลือกสถานที่ ใช้หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนรัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ส่วนการรักษาพยาบาลนั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นผู้ดูแลได้จัดทำแนวทาง เพื่อให้คนป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยปลอดภัยที่สุด และหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะมีรถพยาบาลเข้าไปดู หรือรับส่งต่อได้ทันที ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวคือ ต้อง มีความปลอดภัย ทั้งระบบตัวอาคาร ระบบจัดการน้ำเสีย การจัดการอากาศ มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด มีการจัดโซนนิ่งต่างๆอย่างเหมาะสม โดยไม่ปล่อยให้มีการติดเชื้อไปสู่ภายนอก หรือติดเชื้อไปสู่ชุมชน โรงพยาบาลสนามจะเป็นส่วนที่เตรียมการไว้ หากเกิดมีผู้ป่วยจำนวนมากๆ แต่ถ้าสถานการณ์ไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้…
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

 

Related posts