จังหวัดศรีสะเกษสรุปช่วงเทศกาลสงกรานต์ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 2564 เกิดอุบัติเหตุ 17 ครั้ง เสียชีวิต 5 ราย สาเหตุเกิดจากเมาสุราและไม่สวมหมวกนิรภัย

จังหวัดศรีสะเกษสรุปช่วงเทศกาลสงกรานต์ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 2564 เกิดอุบัติเหตุ 17 ครั้ง เสียชีวิต 5 ราย สาเหตุเกิดจากเมาสุราและไม่สวมหมวกนิรภัย


เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 จังหวัดศรีสะเกษ ห่วงระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2564 สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมสรุปผลการดำเนินงาน ในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ มีการตั้งจุดตรวจทุกประเภททั้ง 22 อำเภอ รวม 2,887 จุดตรวจ ประกอบด้วย จุดตรวจหลัก 38 จุด จุดบริการประชาชน 217 จุด ด่านชุมชน 2,632 จุด ผู้ปฏิบัติงาน 20,530 คน ข้อมูลอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บและเสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุ 17 ครั้ง บาดเจ็บ 15 เสียชีวิต 5 ราย การเกิดอุบัติเหตุมี 11 อำเภอ ได้แก่ อ.ขุนหาญ อ.ราษีไศล อ.เมืองศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย อ.อุทุมพรพิสัย อ.โนนคูณ อ.ศรีรัตนะ อ.วังหิน อ.ภูสิงห์ อ.เบญจลักษ์ และ อ.พยุห์. อำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ๑๑ อำเภอ ได้แก่ อ.กันทรลักษ์ อ.กันทรารมย์ อ.ปรางค์กู่ อ.น้ำเกลี้ยง อ.เมืองจันทร์ อ.ขุขันธ์ อ.ไพรบึง อ.ห้วยทับทัน อ.บึงบูรพ์ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ และ อ.ศิลาลาด สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถมอเตอร์ไซด์ ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นถนนใน อบต. หมู่บ้าน และถนนกรมทางหลวง ผลการจับกุม 10 ราย 10 ข้อหาหลัก จำนวน 12,902 ครั้ง
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในภาพรวมการเกิดอุบัติของจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเปรียบเทียบกับสงกรานต์ปี 2563 ที่ผ่านมา ถือว่าลดลง ส่วนมากสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงเกิดจากเมาสุราและไม่สวมหมวกนิรภัย
************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related posts