เทศกาลสงกรานต์ปี 2564 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 36 ครั้ง บาดเจ็บ 38 ราย เสียชีวิต 3 ราย

 ร้อยเอ็ด/…

  เทศกาลสงกรานต์ปี 2564 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 36 ครั้ง บาดเจ็บ 38 ราย เสียชีวิต 3 ราย

                เมื่อเวลา10.00 น.วันที่ 17 เมษายน 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าวศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด

              นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เจ็ดวันของของการคุมเข้มการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19” จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดอุบัติเหตุ 36 ครั้ง บาดเจ็บ 38 คน เสียชีวิต 3 คน อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 9 ครั้ง รองลงมาคืออำเภอเสลภูมิ 6 ครั้ง และอำเภอจตุรพักตรพิมาน 5 ครั้ง และในรอบวันที่ 16 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง บาดเจ็บ 3 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด สะสมรวม 7 วัน ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 52.78 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเอง ร้อยละ 55.56 จุดเกิดเหตุเป็นลักษณะทางตรง ร้อยละ 52.78 ทางโค้ง ร้อยละ 22.22 ทางแยก ร้อยละ 25.00 ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือถนน อบต.ร้อยละ 36.11 รองลงมาคือถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 33.33 ถนนกรมทางหลวงชนบท ร้อยละ 16.67 ถนนในเขตเทศบาล ร้อยละ 11.11 และถนน อบจ. ร้อยละ 2.78

         สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Related posts