สระแก้วพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย ผู้ว่าฯออกคำสั่งให้กลุ่มเสี่ยงสูงจะต้องเข้ากักตัวศูนย์ยับยั้งโรค (LQ) ทันที

สระแก้วพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย ผู้ว่าฯออกคำสั่งให้กลุ่มเสี่ยงสูงจะต้องเข้ากักตัวศูนย์ยับยั้งโรค (LQ) ทันที

*****จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 15 ราย รวมผู้ติดเชื้อระบาดระลอกเมษายน 143 ราย ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มาเที่ยวสถานบันเทิงในจังหวัดมาตรวจซ้ำรอบ 2 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พบเชื้ออีก 9 ราย ด้านผู้ว่าฯ สระแก้ว เอาจริงให้กลุ่มเสี่ยงสูงเข้าศูนย์ป้องกันโรคฯ 14 วัน แม้ผลเป็นลบแทนการกักตัวที่บ้าน

*****นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า วันนี้(16 เมษายน 64) จังหวัดสระแก้วมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันจากการระบาดระลอกเมษายน จำนวน 15 ราย เป็นเพศชาย 7 ราย เพศหญิง 8 ราย อายุ 21-43 ปี สัญชาติไทยทั้งหมด ทำให้ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยสะสมจากการระบาดระลอกเมษายน รวมทั้งสิ้น 158 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 64 ราย เพศหญิง จำนวน 94 ราย อายุระหว่าง 5-85 ปี มีอาการ จำนวน 58 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 100 ราย สัญชาติไทย จำนวน 149 ราย สัญชาติลาว 6 ราย สัญชาติกัมพูชา 3 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อจากโบว์ลิ่งผับ จำนวน 60 ราย รองลงมาเป็นผู้ติดเชื้อจาก REV UP จำนวน 35 ราย เกอีชา คาราโอเกะ อรัญประเทศ 8 รายและอื่นๆ จำนวน 55 ราย

*****ทั้งหมดกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐ เอกชน และโรงพยาบาลสนามในจังหวัดสระแก้ว ดังนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จำนวน 27 ราย โรงพยาบาลอรัญประเทศ 5 ราย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ 23 ราย โรงพยาบาลสนาม (แพทย์แผนไทยวัฒนานคร) 52 ราย และโรงพยาบาลสนาม (วังสมบูรณ์) 20 ราย โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 30 ราย และส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ตามความต้องการของผู้ป่วยอีก 1 ราย เมื่อวานนี้ (15 เมย.64) ได้ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง จำนวน 625 ราย ส่งตรวจเชื้อ 548 ราย เสี่ยงสูง 421 ราย เสี่ยงต่ำ 127 ราย

*****นายเกียรติศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 15 ราย ผู้ป่วย 9 ราย ยังคงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายที่ 1 ที่เป็นผู้ป่วยยืนยันรายแรกของสระแก้วที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงโบว์ลิ่งผับ, REV UP และร้านคนหัวมุม ซึ่งถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อมาตรวจซ้ำครั้งที่สองตามมาตรการของกระทรวงสาธารรสุขจึงพบเชื้อ จำนวน 6 ราย ที่เหลือเป็นผู้สัมผัสที่ติดเชื้อจากกลุ่มเสี่ยงของโบว์ลิ่งผับ 2 รายและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยรายที่ 1 ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย ทั้งนี้ร้านเกอิชา คาราโอเกะ อำเภออรัญประเทศ พบผู้สัมผัสติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย และจากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มาเที่ยวร้านโรงพัก อรัญประเทศ พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มาเที่ยวที่ร้านติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย นอกจากนี้ยังพบหญิงอายุ 13 ปีติดเชื้อจากพี่สาว อายุ 15 ปี ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 53 จากอำเภอวังน้ำเย็น อีก 1 ราย ที่เหลือเป็นผู้ป่วยยืนยันที่เข้ามารับการรักษาโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 1 ราย

*****ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จากการระบาดระลอกใหม่ ผู้ป่วยมีประวัติเชื่อมโยงสถานที่ต่างๆ จำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการกระชับมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์มิให้เกิดการระบาดลุกลามเป็นวงกว้าง เมื่อวานนี้ (15 เมย.64) จึงได้ออกคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ฉบับที่ 32 ให้ผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะมารับการตรวจ หากถูกคัดกรองจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าเป็นผู้สัมผัสโรคเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการกักกัน ณ สถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดไว้ในรูปแบบ Local Quarantine (LQ) เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่ไปยังผู้อื่น จนกว่าจะได้รับการตรวจว่าพ้นระยะติดต่อของโรค ซึ่งในระยะแรกจะให้ไปกักตัวอยู่ที่ศูนย์ LQ ของจังหวัดที่โรงแรมสเตชั่นวัน อำเภออรัญประเทศ

*****นอกจากนี้ในคำสั่งจังหวัดยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า ให้เจ้าของหรือผู้พักอาศัยในบ้าน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรค COVID – 19 ระบาดเกิดขึ้น ต้องปรับปรุงแก้ไขตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งระบาดหรือรังโรค หากพบผู้ติดเชื้อเป็นวงกว้างให้สามารถสั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวได้ และเมื่อเจ้าของสถานที่ได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ แล้ว ให้ผู้ว่าฯ มีอำนาจสั่งให้เปิดสถานที่ดังกล่าวได้ สำหรับสถานที่จำหน่ายอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สามารถแสดงดนตรีได้ แต่ห้ามมิให้มีการเต้น ห้ามการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน ให้นั่งบริโภคในร้านได้ถึง 21.00 น. หลังจากนี้ให้ซื้อกลับไปบริโภคที่อื่น

***ภาพ/ผู้สื่อข่าวบูรพาทีวีออนไลน์ /ข่าว ธีระ แสงสุรเดช /บูรพาทีวีออนไลน์

 

Related posts