อำนาจเจริญ วันสุดท้ายของการตั้งด่านจุดสกัด 7วันอันตรายจุดคัดกรองป้องกันเชื้อระบาดไวรัส covid-19

อำนาจเจริญ
วันสุดท้ายของการตั้งด่านจุดสกัด 7วันอันตรายจุดคัดกรองป้องกันเชื้อระบาดไวรัส covid-19


เมื่อเวลา 16:00 น
วันที่ 16 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากนายนรินทร์ ถาพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของน้ำ้ดื่มเพื่อสุขภาพณจุดตรวจเขตอ.พนา จ.อำนาจเจริญเป็นด่านบูรณาการมีหลายฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ปภ.ผู้เข้าเวร จุดตรวจ 7 วันอันตรายจุดตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อระบาด covid-19 ก็ สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง สจ.เป็นของประชาชนในเขตบริการ เป็นห่วงใย ในชุมชนของตนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายด้วยก็ยังออกเยี่ยมตลอดดีใจปีนี้ไม่ค่อยมีอุบัติเหตเกิดุในการมาเยียมด่านจุดตรวจพร้อมลงบันทึกสมุดเยี่ยมไว้ด้วยและท่านสจ.นรืนทร์ ถาพร ยังกล่าวกับผู้สื่อว่า ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ร่วมด้วยช่วยกัน ให้บริการ ประชาชน 7 วันอันตราย แกะ ป้องกันจุดคัดกรอง เชื้อโรคระบาด covid19 ตามนโยบาย ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ขับรถปลอดภัยถึงบ้าน ปลอดภัย จนถึงวันสุดท้าย ได้ ดูแลพี่น้องประชาชน อำนวยความสะดวกบริการประชาชนได้เป็นอย่างดี
ภาพ/ข่าว ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล รายงาน

Related posts