ฉะเชิงเทรา- องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ฉะเชิงเทรา- องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ขอขอบคุณ คุณคำรณ หว่างหวังศรี และบริษัท RIVER VIEW PROTECT & CLEANING ที่เข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ฟรีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น คือ ทุกเช้า ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดทุกคน จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองก่อน รวมถึงพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการด้วยเช่นเดียวกัน , ไม่เปิดแอร์ตลอดวัน , ทุกคนจะต้องใส่แมสตลอดเวลา เว้นระยะห่างในการปฏิบัติงาน ล้างมือบ่อยๆ ตลอดจนการให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสม (Work from home) ให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน โดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา และในแต่ละวันทำการได้จัดให้มีบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่ประชาชนเป็นสำคัญ
#เราจะผ่านวิกฤติโควิด19ไปด้วยกัน
สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/

Related posts