ขนส่งจังหวัดลำพูน ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณสำนักงานและพื้นที่โดยรอบ อย่างต่อเนื่องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มาใช้บริการ

ขนส่งจังหวัดลำพูน ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณสำนักงานและพื้นที่โดยรอบ อย่างต่อเนื่องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มาใช้บริการ

นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์พันธ์ุ ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อโควิด 19 ในระลอกใหม่นี้ มีความรุนแรง และยังสามารถแพร่กระจายโดยเร็ว สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนในด้านทะเบียนและภาษีรถ ตลอดจนการดำเนินงานเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ ซึ่งในแต่ละวันมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ในวันนี้(วันที่ 16 เมษายน 2564)จึงได้มีการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ภายในสำนักงาน และอาคาร Drive Thru for Tax โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นานวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน และนายสุเมธ วงศ์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายสาธารณะภัย อบจ.ลำพูนนำเจ้าหน้าที่มาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ซ้ำอีกครั้ง หลังจากการพ่นฆ่าเชื้อมาแล้วเมื่อวันที่15เมษายน 2564 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจแก่พี่น้องประชาชน ที่มารับบริการกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน อีกด้วย

…….

 

Related posts