ลำพูน – 2 ตำบลในอำเภอลี้อ่วม โดยพายุลมแรงกระหน่ำยับ

ลำพูน – 2 ตำบลในอำเภอลี้อ่วม โดยพายุลมแรงกระหน่ำยับ

นายชาคร ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน(สนง.ปภ.จ.ลำพูน) ได้รายงานเหตุวาตภัย(พายุลมแรง) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในช่วงวันที่ 15 เมษายน 2564 สนง.ปภ.จ.ลำพูน มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตามและสำรวจความเสียหาย ผลปรากฏว่ามีจำนวน 1 อำเภอ ได้รับผลกระทบ ดังนี้
อำเภอลี้
1. ตำบลศรีวิชัย
– บ้านแม่ป๊อกเหนือหมู่ที่ 5 เสียหาย 9 ครัวเรือน กระเบื้อง 94 แผ่น ครอบหลังคา 19 แผ่น
– บ้านแม่ป๊อก หมู่ที่ 6 เสียหาย 19 ครัวเรือน กระเบื้อง 241 แผ่น ครอบหลังคา 51 แผ่น
– บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 เสียหาย 21 ครัวเรือน กระเบื้อง 197 แผ่น ครอบหลังคา 90 แผ่น
– บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 เสียหาย 4 ครัวเรือน กระเบื้อง 24 แผ่น ครอบหลังคา 9 แผ่น
2. ตำบลแม่ตืน
– บ้านแม่ตืนหมู่ที่ 3 เสียหาย 60 ครัวเรือน กระเบื้อง 80 แผ่น ครอบหลังคา 20 แผ่น
– บ้านห้วยโป่งสามัคคี เสียหาย 20 ครัวเรือน กระเบื้อง 75 แผ่น ครอบหลังคา 10 แผ่น
– บ้านห้วยเรือแม่เอิบ เสียหาย 15 ครัวเรือน กระเบื้อง 70 แผ่น ครอบหลังคา 20 แผ่น
– บ้านเด่นสวรรค์ เสียหาย 10 ครัวเรือน กระเบื้อง 15 แผ่น ครอบหลังคา 9 แผ่น

รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด จำนวน 1 อำเภอ 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน 158 ครัวเรือน กระเบื้องมุงหลังคา 796 แผ่น ครอบหลังคา 228 แผ่น

ในการนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ดำเนินการแก้ไขปัญหาแจกจ่ายกระเบื้องมุงหลังคาแล้ว
_____________________________________________________________________
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts