รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มย้ายผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการน้อยและไม่มีอาการรอบแรก 8 ราย ไปเฝ้าสังเกตอาการที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงแรมประจวบสามอ่าว

ข่าวประจวบฯ ปริพรรห์ รชตธรรมกุล …………………………………………………………………รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มย้ายผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการน้อยและไม่มีอาการรอบแรก 8 ราย ไปเฝ้าสังเกตอาการที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงแรมประจวบสามอ่าว

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 เม.ย.64 นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการเปิด “หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงแรมประจวบสามอ่าว Hospitel” รับผู้ป่วยโควิด –19 กลุ่มที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยเข้าพักรักษาตัวรอบแรกแล้ว จำนวน 8 ราย จากจำนวนที่รองรับได้ทั้งหมด 112 เตียง

นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-15 เม.ย.64 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีตัวเลขสะสมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่จำนวน 525 ราย จึงจำเป็นต้องมีสถานที่ดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย ไม่มีโรคแทรกซ้อนเพื่อเตรียมพร้อมเตียงในโรงพยาบาลไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด 19 เฉพาะที่มีอาการปานกลาง และอาการหนัก โดยได้ประสานผู้ประกอบการโรงแรมประจวบสามอ่าว อ.เมือง ที่ยินยอมให้ภาครัฐใชัสถานที่จัดทำเป็น “หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงแรมประจวบสามอ่าว Hospitel” สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 112 ราย เบื้องต้น ได้ทำการย้ายผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการจำนวน 8 ราย มาพักรักษาที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงแรมประจวบสามอ่าว และจะมีการทยอยย้ายผู้ป่วยออกอีกตามความเหมาะสม

สำหรับการจัดตั้ง “หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงแรมประจวบสามอ่าว Hospitel” ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อกระจายสู่ภายนอกหรือชุมชน มีการจัดการขยะติดเชื้อ การจำกัดพื้นที่ผู้ป่วย มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขคอยดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ป่วยจะต้องอยู่เพื่อเฝ้าดูอาการจนครบ 14 วัน ในระหว่างนี้หากผู้ป่วยรายใดมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะมีการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

Related posts