ขนส่งจังหวัดลำพูน เร่งทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณสำนักงานและพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มาใช้บริการ

ขนส่งจังหวัดลำพูน เร่งทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณสำนักงานและพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มาใช้บริการ

นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์พันธ์ุ ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อโควิด 19 ในระลอกใหม่นี้ มีความรุนแรง และยังสามารถแพร่กระจายโดยเร็ว สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนในด้านทะเบียนและภาษีรถ ตลอดจนการดำเนินงานเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ ซึ่งในแต่ละวันมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ในวันนี้(วันที่ 15 เมษายน 2564)จึงได้มีการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ภายในสำนักงาน และสถานที่ Drive Thru for Tax โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอภิชาติ เทพชา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกลาง นำเจ้าหน้าที่มาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจแก่พี่น้องประชาชน ที่มารับบริการกับทาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน อีกด้วย

…….

 

Related posts