นายกเมืองพัทยา ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมงานแสดงสินค้างาน สสว. CONNEXT สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์ เสน่ห์สยาม “วิถี นิว นอร์มอล” ระหว่าง 16-19 เม.ย.นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาบีช ฝั่งชายหาด

นายกเมืองพัทยา ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมงานแสดงสินค้างาน สสว. CONNEXT สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์ เสน่ห์สยาม “วิถี นิว นอร์มอล” ระหว่าง 16-19 เม.ย.นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาบีช ฝั่งชายหาด


นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา และคณะผู้จัดงานแสดงสินค้างาน สสว. CONNEXT สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์ เสน่ห์สยาม “วิถี นิว นอร์มอล” ลงพื้นที่ชายหาดพัทยาตรวจสอบการเตรียมความพร้อมการและตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการจัดงานฯ ก่อนจะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 เมษายน 2564
โดยในวันนี้ผู้จัดงานได้มีการจัดเตรียมสถานที่การจัดงาน ตั้งแต่บริเวณ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช ฝั่งชายหาด ทั้งนี้สำหรับการจัดงานแสดงสินค้างาน สสว. CONNEXT สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์ เสน่ห์สยาม “วิถี นิว นอร์มอล” เป็นความร่วมมือระหว่าง เมืองพัทยา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หอการค้าจังหวัดชลบุรี หอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 เม.ย.นี้ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยเหลือผู้ประกอบการ สร้างความโดดเด่นให้กับจังหวัดชลบุรีและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอาหาร สินค้าเกษตร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา เผยแพร่ศักยภาพของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการสร้างทัศนคติที่ดีกับการใช้สินค้าไทย และเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะได้รับประโยชน์และนำไปพัฒนาสินค้าของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ โดยภายในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าถึง 110 ร้านค้า รวบรวมของดี ราคาถูก อร่อย เลื่องชื่อ กิจกรรมเจรจาธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นต้น

Related posts