นครนายก – สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน” ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” จังหวัดนครนายก

นครนายก – สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน” ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” จังหวัดนครนายก

วันที่ 13 เมษายน 2564 ที่ศาลาเทิดพระเกียรติฯ วัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยพระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง ได้จัดพิธี”สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน” กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้พิธีกรรมสูตรเสื้อสูตรผ้า เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ไทยพวน ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” จังหวัดนครนายก

โดยมี ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก นายกิตติพงษ์ สุขพูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะหวาย และศิษยานุศิษย์ชาวบ้านชุมชนวัดฝั่งคลองเข้าร่วมพิธี โดยในงานจะมีการแห่ขบวนหาบเครื่องประกอบพิธีสูตรเสื้อสูตรผ้า ขึ้นไปยังศาลาเทิดพระเกียรติฯ ต่อจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เริ่มทำพิธีสูตรเสื้อสูตรผ้า ประเพณีวันสงกรานต์ของชุมชนไทยพวนนั้น “เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ชุมชนได้รักษาและสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบันได้แก่ “พิธีกรรมสูตรเสื้อสูตรผ้า ในวันมหาสงกรานต์” นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเมื่อได้ทำพิธีกรรมแล้ว จะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข และเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาได้อีกด้วย โดยจะทำพิธีที่วัด และพระสงฆ์เป็นผู้นำในการประกอบพิธี ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนจะช่วยกันจัดทำและตระเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำเข้าร่วมพิธีก่อน 1 วัน โดยมีผู้อาวุโสในครัวเรือนเป็นผู้นำในการจัดทำ อันก่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูล ต่อจากนั้นได้เป็นพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งจัดพิธีแบบเรียบง่าย โดยทางวัดได้เน้นย้ำให้ผู้ที่มาร่วมงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโรคระบาดโควิด-19 โดยผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 50 คน

สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรี ชาติชาย ยอดมิ่ง ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนไทยพวนจังหวัดนครนายก

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts