ผู้ว่าฯสุรินทร์ เรียกประชุมด่วนหลังพบผู้ป่วย โควิด-19 เพิ่มเป็น 7 ราย พร้อมตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยได้มากถึง 120 เตียง

กฤษดากร กีรติธำรงค์เจริญ/สุรินทร์

ผู้ว่าฯสุรินทร์ เรียกประชุมด่วนหลังพบผู้ป่วย โควิด-19 เพิ่มเป็น 7 ราย พร้อมตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยได้มากถึง 120 เตียง

ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เรียกประชุมวาระเร่งด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่ม 7 รายโดยพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในจังหวัด

นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ได้รายงานข้อมูลของผู้ป่วย โควิด-19 ทั่วประเทศและในจังหวัดสุรินทร์ โดยในจังหวัดสุรินทร์พบผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 ระลอกเมษายน จากข้อมูล ศบค.3 ราย แต่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 7 ราย

ด้านนายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ รายงานสถานการณ์การรักษาผู้ป่วยขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสุรินทร์ 4 ราย แยกรักษาตามอาการและอีก 3 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลชุมชนได้แก่โรงพยาบาลท่าตูม โรงพยาบาลสังขะ โรงพยาบาลรัตนบุรี โดยจะเฝ้าติดตามอาการร่วมกัน

ด้านแพทย์หญิงจีราวัฒน์ แก้ววินัด อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รายงานถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยใช้พื้นที่ภายในกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียงและยังขยายเพิ่มได้อีกถึง 102 เตียง.
//////////////////////

Related posts