ผู้ว่าฯลำพูน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง

ผู้ว่าฯลำพูน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง

 

วันนี้ (วันที่ 12 เม.ย.64) ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวนยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน คณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน (ศบค.จ.ลพ) และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน (ศปก.จ.ลพ) โดยมีนายชัชวาล ฉายะบุตร นายอนุพงษ์ วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทาง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน อย่างเข้มข้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ขณะนี้ ขอให้พี่น้องประชาชน จำเป็นจะต้องมีการใช้ความระมัดระวัง ป้องกันตัวเองอย่างเข้มข้น และควรสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่อยู่นอกเคหะสถาน การพบปะพูดคุยผู้คน จะต้องรักษาระยะห่างทางสังคม การล้างมือบ่อยๆ จะทำให้ทุกคนปลอดภัย และเป็นการป้องกันแก่ตนเอง

ทั้งนี้จะได้มีการ แถลงข่าวเพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด -19 ในช่วงบ่ายวันนี้ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

…………………….

นายคมศักดิ์ หล่อเถิน …ภาพ/ข่าว

12 เม.ย.64

Related posts