จังหวัดลำพูน แถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่มอีก 8 ราย พร้อมการวางมาตรการป้องกัน อย่างเข้มข้น

จังหวัดลำพูน แถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่มอีก 8 ราย พร้อมการวางมาตรการป้องกัน อย่างเข้มข้น

วันนี้ (12เมษายน 2564) เวลา 15.30 น. ที่ศาลาประชาคม ศาลากลาง จ.ลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุข จ.ลำพูน แถลงข่าวสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 ของจังหวัดลำพูน ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มเติมจำนวน 8 ราย (LPN22 – 29) ยอดตั้งแต่วันที่ 9-12 เมษายน 2564 สะสม 23 ราย ยอดสะสมทั้งหมด 2 ระลอกของจังหวัดลำพูน รวมจำนวน 29 ราย

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน และคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ได้พิจารณาการปรับความเข้มข้นของมาตรการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ ซึ่งจะมีการออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ โดยเร็วที่สุดต่อไป ภาพรวมจังหวัดลำพูน ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน จากประชาชนเป็นอย่างดี จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังดูแลตนเอง ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ด้าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวเน้นย้ำว่า จากรายงานผู้ติดเชื้อจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการสถานบันเทิง แล้วมีประวัติเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จึงทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่จำนวนมาก 600 – 700 ราย และเนื่องจากมีผู้เข้ารับการคัดกรองจำนวนมาก การตรวจของห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ มีคิวรอการตรวจจำนวนมาก ส่งผลให้การดำเนินการตรวจและแจ้งผล ปกติ จะทราบผลภายใน 24 ชม แต่ ณ ขณะนี้ต้องรอผลตรวจ เป็นเวลา 1-2 วัน ซึ่งจังหวัดลำพูนต้องเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก เพื่อจะได้ยับยั้งอย่างทันท่วงที ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้ประสานขอความร่วมมือโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง วิเคราะห์ผลตรวจบางส่วน แล้วเพื่อให้การทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และขอเน้นย้ำให้ผู้ที่รอผลตรวจหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัวที่บ้าน (HQ) อย่างเคร่งครัด ระหว่างกักตัวหากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ อสม. หรือ รพ.สต. ใกล้บ้านทันที

………………

Related posts