ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4607 ติดตามภารกิจรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างจุดแข็ง รักษาพื้นที่ในทุกมิติ

ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4607 ติดตามภารกิจรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างจุดแข็ง รักษาพื้นที่ในทุกมิติ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 1130 พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4607 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46 ให้การต้อนรับ โดยรับฟังการชี้แจงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ สอบถามข้อขัดข้องในการปฎิบัติงาน พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ต้องไม่ประมาท ลาดตระเวนเส้นทางให้เกิดความปลอดภัย ให้ชาวบ้านมั่นใจ เห็นทหารอยู่ใกล้ชิด คอยช่วยดูแลพื้นที่ สร้างความมั่นคงปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งการเฝ้าตรวจให้เป็นไปตามสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค4 การใช้ระเบียบการนำหน่วย มอบแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน การสังเกตุการณ์ และการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งให้กำลังพล ปฏิบัติตน เพื่อป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ระลอกที่ 3 ในประเทศไทย อย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้มอบนโยบาย ข้อสั่งการ เรื่องสวัสดิการ สิทธิกำลังพล ตลอดจนการักษาความปลอดภัยภายในฐาน การวางแนวการรักษาความปลอดภัยรอบบริเวณฐานปฏิบัติการ และพบปะชี้แจงกำลังพล ถึงข้อสั่งการตามนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค 4 เน้นย้ำกำลังพลต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งมอบความห่วงใย ตลอดจนมอบสิ่งของอุปโภค/ บริโภค และอินทผลัม ให้แก่กำลังพลที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อเตรียมการเข้าสู่เดือนรอมฎอน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related posts