เชียงราย ผู้ป่วย 52 ราย เร่งหาทางสกัด ปิดสถานบันเทิง ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนต์เข้ามาตราการ

เชียงราย ผู้ป่วย 52 ราย เร่งหาทางสกัด ปิดสถานบันเทิง ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนต์เข้ามาตราการ
ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

วันที่ 12 เม.ย.64 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ โควิด – 19 จังหวัดเชียงราย โดยสถานการณ์ทั่วไปพบผู้ติดเชื้อในทุกอำเภอ มากสุดที่ อ.เมือง จ.เชียงราย จึงต้องอาศัยความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบ หากไปเที่ยวในสถานที่เสี่ยงสูงให้รีบไปตรวจ และควรเป็นช่วงเช้า

โดยในปัจจุบันโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 52 คน แล้ว ยังรับได้อีกแค่ 6 คน จากนั้นจะส่งผู้ป่วยตั้งแต่รายที่ 53 ไปที่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสามารถรับได้ 200 คน และหากเกิน 258 คนจะต้องเปิด รพ.สนาม ซึ่งผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ มีอาการเพียงเล็กน้อย โดยที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายให้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงมารับการตรวจก่อน คนในกลุ่มเสี่ยงต่ำหรือไม่เสี่ยงควรเป็นลำดับต่อไป จึงให้คัดกรองเบื้องต้น หากไม่เสี่ยงไม่ต้องมาตรวจ จะทำให้ผู้ติดเชื้อเสียโอกาส

ที่ผ่านมาฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจติดตามผลสถานบริการที่สั่งปิด 25 แห่ง สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ 166 แห่ง คาราโอเกะ 32 แห่ง อาบอบนวด 1 แห่ง ในระหว่าง 10-23 เม.ย.64 ในพื้นที่ห้างสรรสินค้า โดยเฉพาะ โซนเด็กเล่น ขอความร่วมมือให้ปิดชั่วคราว โรงภาพยนตร์ในห้างฯ ทุกแห่ง ต้องมีมาตรการที่เข้มข้น พื้นที่ ริมแม่น้ำกก แม่น้ำโขง ห้ามจัดกิจกรรมเล่นสาดน้ำ แต่ไม่ปิดพื้นที่ เพราะต้องดูสภาพเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไปด้วย

สำหรับผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด และจังหวัดเชียงใหม่ให้กักตัวเอง หรือ HOME COURANTINE โดยทางจังหวัดเชียงรายได้ขออนุมัติหลักการจัดซื้อชุดตรวจ 5,000 ชุด มอบให้สำนักงานป้องกันและบรรเทสาธารณธภัยจังหวัดเชียงรายจัดดำเนิน และให้โรงแรมทุกแห่งแจ้งมาตรการกักตัวให้นักท่องเที่ยวทราบ คำสั่งต้องกักตัว และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
/////////////////////////////

Related posts