กองทัพบกส่งผู้ป่วยทางอากาศยาน

กองทัพบกส่งผู้ป่วยทางอากาศยาน
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 17.32น. พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการจัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน(Sky Koctoe) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ นายประเสริฐ คธาทร อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 233 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง และหัวใจหยุดเต้น อากาศยานได้ทำการยกตัวจาก สนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรับผู้ป่วย ณ สนาม ฮ. ชั่วคราว โรงพยาบาลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปส่งยังสนาม ฮ. ชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงของกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ MOU ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้เพราะการส่งผู้ป่วยเจ็บ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง
เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน Cr.ข้อมูลจาก ฉก.ร.17

 

Related posts