เชียงราย ยอดผู้ป่วยสะสม 50 รายแล้ว เตรียมขยายไปโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ

เชียงราย ยอดผู้ป่วยสะสม 50 รายแล้ว เตรียมขยายไปโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

 

วันที่ 12 เม.ย.64 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงราย พบว่ามีผู้ป่วยสะสมระลอกเดือน เม.ย.2564 โดยเพิ่มขึ้นในวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 13 ราย จากเดิมที่มี 37 ราย รวมเป็น 50 รายแล้ว โดยนายประจญ ประชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงราย ทำการตรวจเยี่ยมพื้นที่รองรับผู้ป่วยหากมีจำนวนมากขึ้น โดยจังหวัดเชียงรายได้จัดพื้นที่รองรับผู้ป่วยได้ 4 แห่งคือ 1 โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ 2. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มฟาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3.โรงพยาบาลสนาม ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (GMS) 4.โรงพยาบาลชุมชน

โดยที่โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 58 ราย หากเกินกว่านั้น ก็จะทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรายที่ 59 ไปที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามลำดับ โดยที่๋โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 200 ราย โดยจะแบ่งเป็นหอผู้ป่วยห้องละ 50 ราย แยกเป็นหญิงและชาย โดยในแต่ละห้องจะแบ่งโซนละ 7-8 เตียง โดยแต่ละโซนจะมีห้องน้ำแยก เฉพาะโซน นอกจากนี้แต่ละเตียงมาปลั๊กที่หัวเตียงสำหรับผู้ป่วย รวมไปถึงอาหารวันละ 3 มื้อ และชุดผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่รับการักษา โดยจะให้ญาติสามารถนำสิ่งของมาฝากให้ผู้ป่วยได้วันละ 2 ครั้ง ในเวลา 10.00 น. และเวลา 14.00 น. และงดญาติเยี่ยมจนกว่าจะรักษาแล้วเสร็จ

////////////////////////////.

Related posts