ชาวบ้านป่าไร่หลายครอบครัวเดือดร้อน ไม่มีถนน-ไฟฟ้าใช้ อยู่อาศัยลำบากมากเรื่องไม่คืบหน้า

ชาวบ้านป่าไร่หลายครอบครัวเดือดร้อน ไม่มีถนน-ไฟฟ้าใช้ อยู่อาศัยลำบากมากเรื่องไม่คืบหน้า

*****เมื่อเวลา 19.00 น.ของวันที่ 11 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ศาลาบ้านป่าไร่ใหม่ หมู่ 8 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วพบนายนพดล จ้อยเจริญ พร้อม ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ป่าไร่ เรื่องความเดือดความเป็นอยู่ ถนน ไฟฟ้าและความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ประกอบมาจึงขอความถูกต้องและความของปู่ย่าตายาย พ่อแม่พี่น้องและคนในพื้นที่เข้ามาอยู่อาศัยลำบากมาก

*****นายนพดล จ้อยเจริญ กล่าวว่า ขอให้ทำถนนลูกรัง สายเข้าที่ทำการเกษตรที่เป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรไปมาลำบากเนื่องจากถนนต่ำกว่าพื้นที่อยู่อาศัยและเรื่องขอขยายไฟฟ้าเข้าบ้านของตนเองเนื่องไม่มีไฟฟ้าใช้จึงเตรียมขอยื่นหนังสือถึงนายอำเภออรัญประเทศอีกครั้งเพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับถนนต่ำน้ำท่วม ไม่มีไฟฟ้าใช้ภายในบ้าน ซึ่งตนได้รับหนังสือลงวันที่ 30 พ.ย.2561 หนังสือตอบรับจากเทศบาลตำบลป่าไร่ ทำตามพระราชดำริของพระบาทพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ตั้งแต่เริ่มแรกที่ได้ที่ทำกินโดยจัดสรรเป็นหมู่บ้านเสริมความมั่นคงจากกองทัพบกเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2536ได้แบกกล้วย สระเดาและไม้ยืนต้นหลายอย่างมาปลูกและเลี้ยงมดแดงขุดสระน้ำจากโครงการของทหารพัฒนา จากสระน้ำลูกเล็กและได้ขยายใหญ่ขึ้น มีต้นไม้พระราชทานให้ประชาชนปลูกเป็นมิ่งขวัญของพื้นที่ของตนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 15 ครอบครัวถนนเข้าออกในที่ทำเกษตรลำบากตลอดไม่มีไฟฟ้าใช้จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

*****ต่อมานายสุพจน์ เขียนโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านป่าไร่ใหม่ หมู่ 8 ต.ป่าไร่ ได้จัดประชุมทำแผนนพัฒนาหมู่บ้านทำแผนเสนอ นายอนุศรณ์ อุ่นสำราญ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไร่ และรักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลไร่ ได้มองเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องถนนและไฟฟ้าไม่มีใช้ซึ่งปัญหาคือชาวบ้านอยากได้สิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาในชุมชนของเรา เพราะหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านสีเขียวซึ่งผู้นำชุมชนได้เห็นความต้องการของประชาชนเพราะปัญหานี้กำลังจะได้รับการแก้ไขให้กับชุมชนจึงขอให้นำเข้าแผนปรับปรุงถนนให้สามารถเข้าออกสะดวกและมีไฟฟ้าใช้ที่ชาวบ้านต้องการให้มีหน่วยงานเทศบาลตำบลขอรับเรื่องและประสานงานกับหน่วยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เข้ามาแก้ไขให้ชาวบ้านในชุมชนได้ร้องผ่านสื่อให้หาวิธีแก้ไขเพื่อหาทางออกให้ชาวบ้านได้มีถนนที่ดีพร้อมแสงสว่าง

*****นายอนุสรณ์ อุ่นสำราญ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไร่ กล่าวว่า ตามที่นายนภดล จ้อยเจริญ ได้ยื่นคำร้องทั่วไปกับเทศบาลตำบลป่าไร่ เพื่อขอหนังสือรับรองที่ดิน เพื่อดำเนินการเรื่องถนนและไฟฟ้า รับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการต่อไป เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในระหว่างจะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าไร่เสร็จแล้วจะต้องรอให้ กกต.รับร้องนายกก่อนและมีสภาเรียบร้อย ถ้ามีงบฉุกเฉินก็จะมาดำเนินการตามที่ชาวบ้านร้องขอต่อไป

***ภาพ/สมศักดิ์ สารการ/ข่าว วีระยุทธ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts