กรมทรัพยากรบาดาลเร่งแก้ไขซ่อมแซมบ่อบาดาลรัฐในพื้นที่

กรมทรัพยากรบาดาลเร่งแก้ไขซ่อมแซมบ่อบาดาลรัฐในพื้นที่หลังชาวบ้านไม่ใช้งานเหตุท่อลึกไม่คุ้มค่าน้ำมัน เผยปรับปรุงให้เครื่องสูบน้ำชาวบ้านงานได้รับมือภัยแล้ง

หลังสื่อมวลชนมีการนำเสนอข่าวบ่อบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดอ่างทองที่ถูกทิ้งร้างจำนวนมากและไม่มีเกษตรกรไปใช้งานแม้จะประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยเกษตรหลายรายบอกว่าบ่อบาดาลขงรัฐไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ำธรรมดาที่ชาวบ้านมีอยู่ทั่วไปสูบน้ำได้เหมือนกับบ่อที่ชาว้านขุดเองเนื่องจากมีระดับความลึกมากจนต้องใช้กพลังเครื่องสูบน้ำที่สูงและสิ้นเปลืองน้ำมันหลายเท่าตัวหากใช้งานก็จะไม่คุ้มกับต้นทุนโดยเกษตรกรหลายรายหันไปขุดเจาะบ่อบาดาลภายในพื้นที่ของตนเองที่ใช้งบประมาณเพียงหนึ่งหมื่นบาทและสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากกว่าจนทำให้บ่อบาดาลกว่า 200 บ่อของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์

ล่าสุดเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เข้าปรับปรุงบ่อบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทั้ง 15 บ่อ และเตรียมปรับปรุงบ่อบาดาลที่ขุดเจาะไว้เมื่อปี 2558 ทั้ง 225 บ่อเพื่อให้เกษตรกรใช้งานได้

นายพรเทพ ไพเมือง ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2 สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ทางเราได้รับมอบหมายจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมปรับปรุง บ่อบาดาลทั้งหมดเป็นบ่อบาดาลที่ขุดเจาะตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2558 (งบกลาง) ซึ่งเดิมทีบ่อนี้มีควาลึก 52 เมตรและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบน์ไว้ที่ 30 เมตร ซึ่งในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาถอนปั้มเครื่องสูบน้ำขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 12 เมตรเพื่อที่เกษตรกรสามารถี่จะใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กสามารถดำเนิารสูบน้ำได้และประหยัดน้ำมัน โดยการเจาะครั้งแรในปี 2558 ต้องทำตามสเปคที่กำหนดไว้ แต่ตอนนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนโดยใช้วิธีถอนเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบน์ให้ติ้นขึ้นเพื่อที่จะสามารถใช้เครื่องสูบน้ำทั่วไปสามารถสูบน้ำได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่นายโกศล ทิมบ่อแร่ นายก อบต.อินทประมูลเปิดเผยว่า ในส่วนของตำบลอินทประมูล มีอยู่ด้วยกัน 15 บ่อซึ่งกรมทรัพยากรมาขุดให้เพื่อบรรเทาภัยแล้งชั่วคราวและเป็นการรอน้ำในช่วงภัยแล้งไม่ให้ต้นข้าวเสียหาย ซึ่งเท่าที่ตารวจสอบใช้ได้ทุกบ่อแต่ที่ชาวบ้านไม่ใช้เพราะต้องใช้เครื่องที่กำลังสูงทำให้กันน้ำมันโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก้เข้ามาแก้ไขด้วยการดึงชุดสูบน้ำขึ้นมาในความลึกที่เครื่องชาวบ้านสามารถสูบได้ แต่หากจะมีการขุดใหม่ก็อยากให้เป็นการขุดบ่อที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าเพื่อที่จะใช้ระบบการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์แบบนี้เพราะจะประหยัดกว่า

สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2558 (งบกลาง) ดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดสรรจากส่วนกลางโดยตรง ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี จำนวน 65 บ่อและขุดเจาะเพิ่มในปี 2559 อีก 190 บ่อ เป็นการเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ 6 นิ้ว ลึก 100 เมตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำเทอร์ไบน์ ซึ่งสูบน้ำได้ประมาณ 10 ลบ.นิ้ว/ชั่วโมง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า บ่อบาดาลของกรมทรัพยากรถูกทิ้งร้างและไม่ได้ใช่งานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการสูบน้ำต้องนำเครื่องสูบน้ำของชาวบ้านมาต่อกับบ่อบาดาลเพื่อสูบน้ำเอง ทำให้ต้อมีค่าใช้จ่ายต้นทุนสูบน้ำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อบาดาลในพื้นที่ทั้ง 225 บ่อแล้วพบว่ากว่า 90 % ยังสามารถใช้งานได้

ทรงวุธ กลิ่นสุคนธ์/ข่าวนก

Related posts