จังหวัดอำนาจเจริญ 12/4/64 ข่าว พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 2 รายรวมเป็น 4 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ 12/4/64 ข่าว พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 2 รายรวมเป็น 4 ราย


นายคู่ บุญมาศ ข่าว / ภาพ
อำนาจเจริญจัดประชุมคุมเข้มมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ระบาดหลังอำนาจเจริญพบผู้ป่วยรายใหม่อีก 2 รายเพิ่มเป็น 4 ราย
วันนี้ ( 11 เมษายน 2564 ) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2564 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ช่วยผู้ตรวจเขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการโรคติดต่อ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อระรอกใหม่อีก 2 รายที่ 1 เป็นหญิงอายุ 24 ปีไม่มีอาชีพ ต. โคกก่ง อ. ชานุมาน และรายที่ 2 ชาย อายุ 29 ปี อาชีพรับราชการ อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ รวมเป็น 4 ราย ซึ่ง ในวันนี้จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้ง มาตรการควบคุมผู้ที่เดินทางมาพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัด และอำเภอ ตามที่ ศบค.กำหนด ที่เป็นพื้นที่ควบคุมให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ในพื้นที่ และให้กักตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน หากบุคลใดทราบว่าได้เคยเดินทางไปพื้นที่หรือสถานที่ที่มีการติดเชื้อหรือมีการแพร่ระบาด ขอให้กักตัวเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นเป็นระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านและต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ทางจังหวัดได้มีมติให้งดการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2564 ณ เกาะจิตรกูฏ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อำเภอเมืองออำนาจเจริญ และมีมติให้ปิดแก่งคันสูง อำเภอชานุมาน ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 13 -18 เมษายน 2564 รวมถึงมีมติให้ปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือ ผู้ที่เดินทางมาตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหาร รวมทั้ง พ่อ แม่ พี่น้องประชาชน ที่พาบุตรหลาน มาร่วมเกณฑ์ทหาร ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ขอให้ ดำเนินการกักตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน และให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลใกล้บ้าน เนื่องจากในวันดังกล่าว มีผู้คัดเลือกเกณฑ์ทหาร 1 คน ประกอบอาชีพพนักงานในสถานบันเทิง ย่านทองหล่อ เดินทางมาทำการตรวจคัดเลือก ซึ่งมีผลตรวจติดโควิด-19
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งเอกชน ภาคประชาสังคม และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เวลาออกจากบ้าน และเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย

Related posts