กระบี่เข้ม นักท่องเที่ยวที่เดินทางทางอากาศต้องลงทะเบียน QT14 ก่อนเข้าพื้นที่

กระบี่เข้ม นักท่องเที่ยวที่เดินทางทางอากาศต้องลงทะเบียน QT14 ก่อนเข้าพื้นที่


11 เมษายน 2564เวลา 09.30น. พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจด่านทางอากาศท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เพื่อตรวจติดตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นายอำเภอเหนือคลอง นางสาวสุรีรัตน์ ทิพย์โยธา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและอำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ให้การต้อนรับและนำตรวจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเหนือคลอง ประจำด่านตรวจทางอากาศ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเคร่งครัด
นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รอง ผวจ.กระบี่ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ในระลอกใหม่นี้ ทางจังหวัดกระบี่ได้มีประกาศจาก ศบค.กระบี่ ฉบับที่6/2564 ให้มีการดำเนินการด้านมาตรการการรายงานตัวของผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดกระบี่ด้วยระบบ QT14 เพื่อที่จะได้รับทราบว่ามาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงหรือไม่ หากเกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้ดำเนินการได้อย่างทันที แต่ยังมีผู้โดยสารบางท่านที่เดินทางมาจากต้นทางยังไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลในระบบ QT14 ก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดกระบี่ อย่างไรก็ตามทางด้านท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติจังหวัดกระบี่จะมีเจ้าหน้าที่ค่อยอำนวยความสะดวกในการสแกนระบบQT14 เพื่อลงทะเบียนทั้งในแบบสมาร์ทโฟน หรือการกรอกเอกสารข้อมูลที่จัดเตรียมไว้กรณีท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
ทั้งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดกระบี่ ขอความร่วมมือทุกท่านจะต้องรายงานตัวลงทะเบียนในระบบ QT14 ก่อนเข้ามาจังหวัดกระบี่ทุกครั้ง และให้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข ตรวจวัดอุณหภูมิร่างการ การใช้เจลล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และ โหลดแอพพลิเคชั่นหมอชนะ
ข้อมูลของผู้โดยสารที่ผ่านการคัดกรองเที่ยวบินภายในประเทศ ท่าอากาศยานกระบี่ วันที่ 10 เมษายน 2564 มีเที่ยวบินขาเข้าและขาออก ทั้งหมด34 เที่ยวบิน แบ่งออกเป็นขาเข้า 12 เที่ยวบิน มีผู้โดยสาร จำนวน 2,597 คน และขาออก 12เที่ยวบิน มีผู้โดยสาร จำนวน 1,754 คน

Related posts