สตูล นักเที่ยวทะลักกว่า 4 พันคน เดินทางลงเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ ทหารเรือนำเรือออกตรวจการณ์ดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สตูล นักเที่ยวทะลักกว่า 4 พันคน เดินทางลงเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ ทหารเรือนำเรือออกตรวจการณ์ดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์


กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 3 ได้มอบภารกิจให้หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะหลีเป๊ะ จัดกำลังพลพร้อมเรือออกตรวจการณ์ลาดตระเวนดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดย น.ต.ปรัชญ์ ขำเจริญ หัวหน้าสถานีเรือละงู/รองผู้บังคับหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ กล่าวว่า ภารกิจของทหารเรือ คือ การรักษาอธิปไตยและความมั่นคง ตลอดจนผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยในพื้นที่ จ.สตูล จะมีพรหมแดนระหว่างสตูล – ตรัง สตูล – มาเลเซีย โดยปกติภารกิจหลักนั้นจะลาดตระเวนทางทะเล เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนตามชายฝั่งทะเล รวมถึงการลาดตระเวนตรวจสอบเรือต่างๆ ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองทางทะเลโดยผิดกฏหมาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะมีการลักลอบจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่ จ.สตูล จึงจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการลักลอบเข้ามา และนอกเหนือจาก การเฝ้าระวัง ดังกล่าวแล้ว ยังออกให้การช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุทางทะเล ไม่ว่าจะเหตุเรือล่ม เรือจม คนตกน้ำ หรือเรือขัดข้อง ก็จะเข้าให้การช่วยเหลือ และในช่วงสงกรานต์นี้ ก็ได้ สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเรือออกตรวจการณ์ลาดตระเวน ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ จ.สตูล โดยได้ นำเรือออกสังเกตการณ์นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวยังพื้นที่เกาะในสตูล โดยเริ่มตั้งแต่ ตรวจความพร้อมของเรือนำเที่ยว ตรวจเอกสารของ ไกด์ หรือบัตรไกด์ พร้อมกำชับให้ นักท่องเที่ยวทุกคนสวมใส่เสื้อชูชีพ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางทะเล พร้อมกับขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวสวมใส่หน้ากากอนามัย ในขณะนั่งบนเรือ ด้วย และยังได้จัดยาสามัญประจำบ้านแจกจ่ายให้กับเจ้าของเรือ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นหากเกิดอุบัติเหตุทางทะเล
น.ต.ปรัชญ์ ขำเจริญ หัวหน้าสถานีเรือละงู/รองผู้บังคับหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือกล่าวต่อไปว่า นอกเหนือจากภารกิจ นำเรือออกลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในทะเลแล้ว ยังได้จัดกำลังพลสนับสนุน ศรชล.จังหวัดสตูล บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ บริเวณท่าเรือปากบาราทำการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะหลีเป๊ะ โดยทำการตรวจวัดไข้ก่อนลงเรือและขึ้นเรือ เนื่องจากยังมีท่าเรือบางแห่งที่ยังขาด จุดวัดไข้ ก่อนที่จะลงเรือ และขึ้นเรือ ดังนั้น จึงได้จัดชุดกำลังออกอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ท่าเรือท่องเที่ยวปากบาราแห่งนี้ มียอดนักท่องเที่ยวจำนวนมากทุกวัน และคาดว่า จะ มากไปจนถึง วันที่ 15 เมษายน นี้แน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ขอความร่วมมือ ไปยัง เจ้าของบริษัททัวร์ ให้ แจ้งไกด์นำเที่ยว ให้กำชับลูกค้า ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเคร่งครัด
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts