อำนาจเจริญ คล้ายๆวันปีใหม่แบบไทยๆวันสงกรานต์ ส.ส.สมัครป้องวงษ์ มายามบ้าน ไร่ภูย่านางพร้อมบายศรีสู่ขวัญรดน้ำให้พรให้ห่างไกล โควิด 19

อำนาจเจริญ
คล้ายๆวันปีใหม่แบบไทยๆวันสงกรานต์ ส.ส.สมัครป้องวงษ์ มายามบ้าน ไร่ภูย่านางพร้อมบายศรีสู่ขวัญรดน้ำให้พรให้ห่างไกล โควิด 19

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก ว่า ส.ส.มัครป้องวงษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่างเว้นจากราชการสภาผู้แทนราษฎรกลับมายามบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้มา ยามไร่ภูย่านาง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญโดยมีพ่อพราหมณ์สุพรรณ สืบสิงห์หมอสูตรสูตรบายศรีสู่ขวัญให้กับส.ส.สมัคร ป้องวงษ์และคณะ โดยมีชมรมเครือข่าย พลังสตรี พัฒนาอำนาจเจริญได้รำบายศรีสู่ขวัญต้อนรับอย่างประทับใจผู้สื่อข่าวได้รับการ เปิดเผยจากท่านส.ส.มัคร ป้องวงค์ว่าคุณแม่พุทธรักษาภูย่านางซึ่งเป็นเพื่อนร่วมการทำงานรู้เรื่องงานด้านการเกษตรเป็นอย่างดีที่ผ่านมาโดยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อสังคมให้ชุมชนชอบความสามัครคี เดินทางมาครั้งนี้ก็เป็นการมาพักผ่อนในวันสงกราน
ให้อยู่์ห่างไกลโควิต19 ป้องกันอย่างเข้มแล้วก็ไม่ได้ไปใน หรือพื้นที่เสี่ยง ดังนั้นมาเห็นความรักความความสมัครสมานสามัคคี ในหมู่คณะชุมชนก็เป็นสิ่งที่ประทับใจเป็นแบบอย่างทีดียิ่งดีโดยเฉพาะคุณแม่พุทธรักษาก็เป็นคนดี ส.ส.กล่าวชมรมเครือข่ายพัฒนาสตรี ก็ได้กล่าวขอบคุณส.ส.พร้อมคณะ ที่มาเยี่ยมมายามยังได้บายศรีสู่ขวัญผูกแขวนตามประเพณีความเชื่อเป็นสิริมงคลในท้ายสุด คุณแม่พุทธรักษาตัวแทนชมรมเครือข่ายพลังสตรีพฒนาอำนาจเจริญได้กล่าวขอบคุณท่านส.ส.มัคร ป้องวงษ์พร้อมคณะได้มาเยี่ยมยามคล้ายๆวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ปีนี้ทุกท่านก็มีความสุขความเจริญก้าวหน้าและยังพร้อมได้เดินพาชมไร่สวนมะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นผลไม้สมุนไพรกิน
เพื่อสุขภาพเป็นอยางดี
ภาพ/ ข่าว .ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล..รายงาน

Related posts