จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 16 ราย ส่วนใหญ่เชื่อมโยง ผับ บาร์ ด้านสาธารณสุขเร่งตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยง ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 16 ราย ส่วนใหญ่เชื่อมโยง ผับ บาร์ ด้านสาธารณสุขเร่งตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยง ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19


วันที่ 11 เมษายน เวลา 13.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับรายงานจาก นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 16 ราย ขณะนี้ทางทีมสอบสวนโรคกำลังดำเนินการสอบสวนและทำไทมไลน์เพื่อเผยแพร่ โดยตลอดทั้งวันได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง ผู้มีความเสี่ยงระดับต่าง ๆ ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้กลุ่มของผู้ท่องเที่ยวที่มวกเหล็กมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการนำเชื้อมาติดกันภายในครอบครัว ทางสาธารณสุขได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกคัดกรอง คัดแยก พร้อมแนะนำวิธีปฏิบัติให้กับผู้สัมผัสใกล้ชิด และกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมด เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ทั้งนี้จะดำเนินการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่อง และจะทยอยแจ้งผลการตรวจให้ทราบเป็นระยะ พร้อมเน้นย้ำผู้เดินทางมาเที่ยวยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้แจ้งถึงผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ ควบคุม เมื่อเข้าจุดตรวจของจังหวัด ขอความร่วมมือให้กรอกข้อมูลผ่าน QR Code แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งเป็นจังหวัดต้นทางออกให้

 

Related posts