ด่วน แม่ฮ่องสอนผวาเชื้อโควิดกระฉุดพุ่งยอดแตะ 6 ร

ด่วน แม่ฮ่องสอนผวาเชื้อโควิดกระฉุดพุ่งยอดแตะ 6 ร

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานองค์กรกครองส่วนท้องถิ่น( อบต.เมืองปอน ) ร่วม รพ.สต.เมืองปอน รพ.สต.ท่าหินส้มลงพื้นที่ควบคุมโรคที่บ้านหนองแห้ง ระดมกำลังล้าง ฉีด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้ติดเชื้อ โควิด 2019 ตลอดจนที่พักท่องเที่ยว(กระต๊อปห้อยขา)ริมฝั่งลำน้ำหนองแห้งเพื่อไว้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมแนะนำให้ดูแลและป้องกันตนเอง

ทางด้านอำเภอขุนยวม ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จีนดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องการการแพร่ระบาดโรคติดต่อระดับอำเภอสั่งการให้ทุกหน่วยงาน กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อสม.ประชาชนทุกฝ่ายช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามายังพื้นที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ส่วนกระแสข่าวที่มีการพูดกันปากต่อปากว่า ผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ทางด่านตรวจร่วมตำรวจ – ทหาร ตำบลผาบ่อง ว่าหากตรวจพบบัตรประชาชนเป็นคนขุนยวมจะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้ จากข่าวดังกล่าว ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยัง พ.ต.ท.อาคม แดงสนั่น สารวัตรป้องและปราบปราม สภ.น้ำเพียงดิน หัวหน้าประจำด่านตรวจผาบ่อง พร้อมกับว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากด่านผาบ่องไม่ใช่จุดตรวจคัดกรองโควิด 2019 เป็นด่านป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางท้องถนน ไม่ทราบว่าเอาข่าวมาจากไหน ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตามข่าวที่พูดกัน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ นายแพทย์เอกชัย คำลือ สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดแถลงข่าว ซึ่งหากรวมกับผู้ที่ติดเชื้อ ก่อนหน้านั้น 2 ราย รวมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วย โรคโควิด – 19 จำนวน 8 ราย และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า จะมีการติดเชื้อเพิ่มอีกหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 6 ราย โดยผล Lab ของวันที่ 10เมษายน พบ positive จำนวน 6 ราย จาก อ.สบเมย 2 ราย อ. แม่สะเรียง 3 ราย และ อ. เมือง 1 ราย แต่อย่างไรก็ตาม ทางสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีการเปิดแถลงข่าวทุกวันในเวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในด้านการท่องเที่ยว ได้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก พากันสอบถามว่า หากเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะต้องถูกกักตัวหรือไม่ เรื่องดังกล่าวให้นักท่องเที่ยวทุกท่าน ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด.

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคปจะจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

Related posts