“แรมโบ้”ย้ำ!นายกฯฉีดวัคซีนต้องคำนึงถึงความปลอดภัย

“แรมโบ้”ย้ำ!นายกฯฉีดวัคซีนต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ชีวิตประชาชนต้องมาก่อน ขอบคุณ “จาตุรนต์” เสนอแนะการบริหารจัดการวัคซีนให้รัฐบาล แต่ย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน ตามกระบวนการ เพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น และให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุด ยังไม่มีอะไรผิดพลาด เพราะนายกฯคิดล่วงหน้าไว้หมดแล้ว

 

 

11 เมษายน 2564 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติโพสต์ข้อความบนเฟซ บุ๊คเรียกร้องให้นายกฯควรจะยอมรับได้แล้วว่านโยบายการจัดหาและใช้วัคซีนของรัฐบาลเป็นนโยบายที่ผิดอย่างร้ายแรงมาตลอด พร้อมให้ต้องคิดใหญ่ ทำเพิ่ม 5-10 เท่ามากกว่าที่รัฐบาลทำอยู่ โดยนายเสกสกลฯกล่าวว่าต้องขอบคุณนายจาตุรนต์ที่เป็นห่วงเรื่องนี้และมีข้อแนะนำต่างๆเข้ามา แต่ที่ผ่านมายืนยันว่านายกฯ ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหากับเชื้อโควิด-19 รวมถึงการบริหารจัดการวัคซีนมาโดยตลอดไม่เคยหยุด ทั้งเร่งจัดหาวัคซีนเพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด

 

นายเสกสกลยังชี้แจงว่าขณะนี้จะมีวัคซีนที่มีคุณภาพทยอยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็วให้ทั่วถึงประชาชนทุกคนอย่างเพียงพอ นายกฯ ยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) มีบุคลากรทางการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทำหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนเพื่อใช้ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และดำเนินการ อื่นๆ ตามที่นายกฯมอบหมายตามแผนงานขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเริ่มที่เกิดการแพร่เชื้อโควิด-19

 

นอกจากนี้การจัดหาวัคซีนนายกฯย้ำอยู่เสมอว่าไม่ปิดกั้นเอกชนในการจัดหาวัคซีน เพียงแต่ว่าการนำเข้ามันยังมีปัญหาอยู่ ทั้งนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่รวมถึงจากต่างประเทศด้วยจึงต้องรัดกุมตรวจสอบคุณภาพแต่ละชนิดให้มั่นใจในขั้นสูงสุด มิใช่จะทำตามใจง่ายๆได้

 

“อย่างไรก็ดีก็ต้องขอบคุณนายจาตุรนต์ ที่มีข้อเสนอแนะเข้ามา ทั้งที่เป็นแนวคิดที่นายกฯและรัฐบาลได้คิดและเตรียมการไว้นานแล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลต่อประชาชนในเรื่องความปลอดภัย เพราะหากผิดพลาดมา สุดท้ายก็โทษนายกฯและรัฐบาลฝ่ายเดียว หรือหากพลาดถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตไปแม้แต่รายเดียว บรรดาคนที่จ้องจะทำลายนายกฯล้มรัฐบาลก็จะเรียงหน้ากันออกมา กล่าวหาว่านายกฯและรัฐบาลไม่รัดกุมปล่อยปะละเลยให้เอกชนนำวัคซีนที่อาจไม่ได้คุณภาพมาฉีดให้ประชาชนจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทั้งนี้จึงต้องรัดกุมตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดเพื่อไม่ให้ผลเสียหายตามมา ถ้าเอกชนใช้วัคซีนไม่ได้คุณภาพมีผลต่อชีวิตประชาชน ยังไงเสียนายจาตุรนต์ต้องออกมาต่อว่าโจมตีรัฐบาลอย่างแน่นอน ดังนั้นการดำเนินงานแบบมีขั้นตอนที่จะอนุญาตให้เอกชนใช้วัคซีนได้จึงเป็นขั้นตอนที่เตรียมแผนไว้แล้วและคณะกรรมการจะพิจารณาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้อีกถ้าผลการดำเนินของเอกชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายจาตุรนต์ไม่ต้องกังวล และเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่นายกฯและรัฐบาลจะต้องมายอมรับความผิดตามที่นายจาตุนรนต์กล่าวอ้าง ถ้าเกิดการผิดพลาดประชาชนเสียชีวิต นายจาตุรนต์ไม่ได้มารับผิดชอบด้วย มีแต่จะยิ่งโจมตีนายกฯและรัฐบาลช่วยกันรุมถล่มโจมตี พ่นน้ำลายใส่เป็นชุดๆแบบไม่ยั้งมืออย่างแน่นอน

 

ดังนั้นการจัดหาวัคซีนต้องมีมาตรการทำให้ชีวิตประชาชนปลอดภัยสูงสุด ชีวิตประชาชนมีค่าที่สุด จะทำอะไรแบบคนใจร้อนตามใจทุกฝ่าย จนทำให้เกิดการสูญเสียใหญ่หลวงตามมา นายกฯและรัฐบาลปฎิบัติเช่นนั้นไม่ได้ หวังว่านายจาตุรนต์คงเข้าใจในเหตุผลและความตั้งใจจริงของนายกฯและรัฐบาล ” นายเสกสกล กล่าว

Related posts