ขุมพร – ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการและด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

ขุมพร – ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการและด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

วันที่ 10 เมษายน2564 ภายใต้การอำนวยการของนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (รับผิดชอบด้านความมั่นคงและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ) ได้มอบหมายให้ ปลัดจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการและด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยม(คณะที่ 3)ประกอบด้วยคลังจังหวัดชุมพร ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดชุมพ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร

บริเวณจุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ม.7 ต.นาโพธิ์ อ.สวี โดยมี ปลัดอำเภอ จนท.สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อส.และจิตอาสา ให้การต้อนรับและอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ฝากเน้นย้ำและเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควบคู่กับมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ภายใต้แนวคิด”สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” การเพิ่มการบังคับใช้กฎหมาย 10 รสขม และลดการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 5 เทียบกับ 3 ปี ที่ผ่านมา

บริเวณจุดตรวจสี่เเยกปากตะโก ม.1 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก โดยมี ปลัดอำเภอ สารวัตร สภ.ปากตะโก จนท.สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อส.และจิตอาสา ให้การต้อนรับและอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่

โดยได้เน้นย้ำเรื่องความร่วมมือ สานพลัง บูรณาการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน(ชุมพรทีม)และเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควบคู่กับมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ภายใต้แนวคิด”สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” การเพิ่มการบังคับใช้กฎหมาย 10 รสขม และลดการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณจุดตรวจสี่เเยกเขาปีบ ม.6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก โดยมี ปลัดอำเภอทุ่งตะโก จนท.สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. และอส. ให้การต้อนรับและอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่

   พร้อมด้วย พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ชุมพร และทางคณะฯ ได้เน้นย้ำมาตรการเข้มงวดในการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะ มาตรการ DMHTT ซึ่งจุดดังกล่าวได้มีความสำคัญ ในช่วงเช้านี้ถนนสายเพชรเกษม มีรถหนาแน่น แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากและได้ขอให้ทุกฝ่ายได้บูรณาการร่วมด้วยช่วยกัน(ชุมพรทีม)เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริเวณจุดตรวจหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก โดยมี ปลัดอำเภอ จนท.สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม.และอส. ให้การต้อนรับ

บริเวณจุดตรวจฯห้าแยกเขาน้อย ต.นาสัก อ.สวี โดยมี ปลัดอำเภอ จนท.สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม.และอส. ให้การต้อนรับ

และเวลา 13.30 น. ได้ตรวจเยี่ยม บริเวณจุดบริการฯใต้สะพานแยกปฐมพร ม.4 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร โดยมี จนท.ป้องกัน อปพร. อาสาสมัครกู้ชีพ ทต.วังไผ่ ให้การต้อนรับ

 

ทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ความปลอดภัย ของตนเองและครอบครัวตามมาตรการของสาธารณสุข DMHTT ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร

 

Related posts