คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย พิจารณาปรับมาตรการป้องกันโควิด – 19 รับสถานการณ์ช่วงสงกรานต์

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย พิจารณาปรับมาตรการป้องกันโควิด – 19 รับสถานการณ์ช่วงสงกรานต์

 

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ที่ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เพื่อพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีข้อสรุปที่สำคัญเช่น

 

– ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี เชียงใหม่ ชลบุรี รวม 11 จังหวัด ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ อสม. หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทันทีที่มาถึง และให้สังเกตอาการตนเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที (ไม่มีมาตรการกักตัว)

– ให้สถานบริการ สถานบันเทิง เปิดได้ถึง 23.00 น.

– ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร สถานบริการ สถานบันเทิง หลังเวลา 23.00 น.

– ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจหาเชื้อ และกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

– การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย

– สามารถจัดการแข่งกีฬา การเล่นกีฬา และมีผู้เข้าชมได้

– สามารถดำเนินการซ้อมชนโค ชนไก่ กัดปลาได้ แต่ห้ามมีผู้เข้าชม

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้จัดได้ก่อนหน้านี้ เช่น งานวัด งานบวช งานส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ยังสามารถดำเนินการได้ต่อไป แต่ต้องเพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดมากขึ้น และขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่นอกเคหสถาน และขอให้ติดตามประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

โดยนพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย กล่าวหลังการประชุมว่า ขณะนี้มีผู้เข้ามาขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เป็นจำนวนมาก ซึ่งอยากทำความความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนชนชาวจังหวัดสุโขทัยว่า ทางโรงพยาบาลสุโขทัย และโรงพยาบาลศรีสังวร พร้อมที่จะตรวจหาเชื้อโดวิด 19 ให้กับประชาชนที่เข้ามาขอรับบริการทุกคนแต่เนื่องจากขณะนี้มีผู้เข้ามาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก จึงขอตรวจให้กับกลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงก่อน สำหรับผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำให้สังเกตุอาการตัวเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยสามารถโทรหาทีมสอบสวนโรคที่โรงพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ไกล้บ้านได้เพื่อประเมินความเสี่ยงว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ

 

สำหรับมาตรการป้องกันโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดสุโขทัยนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้สั่งการเพิ่มเติมให้ทุกอำเภอรายงานสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ทุกวันในการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุโขทัยด้วย

 

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Related posts